“Tạo động lực phát triển, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022”
08:10 04/06/2018
(Trích phát động phong trào thi đua yêu nước tại Lễ kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948/ 11-6-2018) của đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh)

Trong những năm qua, Bắc Ninh đã đạt được những thành tựu rất to lớn, được đánh giá là một trong những địa phương năng động, có tốc độ phát triển nhanh nhất cả nước, trở thành một tỉnh động lực, có đóng góp quan trọng đối với quá trình phát triển của cả nước.

Năm tháng đầu năm, kinh tế xã hội tiếp tục đạt được kết quả tích cực: Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng vẫn tăng cao (22,2%);  Kim ngạch xuất khẩu đạt 13,33 tỷ USD, tăng 45,8% so cùng kỳ năm trước;  Thu hút vốn FDI đạt 388 triệu USD; Thu ngân sách đạt trên 12.600 tỷ đồng, đạt 53% so với dự toán.

Những thành tích đạt được trên các lĩnh vực trong thời gian qua có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng cao quý. Nhiều học sinh đã nỗ lực vượt bậc trong học tập; nhiều nghệ nhân vẫn hăng say với nghề; nhiều doanh nghiệp mạnh mẽ vươn lên; nhiều người lao động, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ vẫn không ngừng lao động, chiến đấu và cống hiến.

Chúng ta đánh giá cao, trân trọng, khâm phục và xúc động trước mỗi cá nhân tiêu biểu, mỗi tập thể tiêu biểu đã không ngừng nỗ lực, bằng nhiều việc làm cao đẹp, bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Thực tế phát triển trong thời gian qua cho thấy, trong môi trường cạnh tranh và hội nhập mạnh mẽ, nhiều cơ hội, thuận lợi song chúng ta cũng phải đối diện với những thử thách, khó khăn. Đặc biệt, chúng ta đã bước sang giai đoạn phát triển mới, tiếp tục phát triển nhanh và bền vững,  tập trung hiện mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Bối cảnh đó đòi hỏi cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân cần tăng cường đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của từng năm và cả giai đoạn.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: “Tạo động lực phát triển,                 phấn đấu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022”.

Trong đó tập trung vào những nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

2. Tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Đổi mới công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả làm thước đo, tăng cường khen đột xuất; chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, những người lao động trực tiếp.

3. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, tạo sức lan tỏa rộng lớn trong xã hội.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tiếp tục thu hút có hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài, thúc đẩy khởi nghiệp, phát huy sức mạnh nội lực, tập trung phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế

5. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, đẩy nhanh tiến độ đáp ứng các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương.

6. Thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

7. Phát triển, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

8. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội.

9. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

10. Củng cố quốc phòng, quân sự địa phương; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Sau Lễ kỷ niệm rất ý nghĩa này, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Chủ đề của đợt thi đua và tình hình thực tiễn, chủ động phát động mạnh mẽ phong trào thi đua, rộng khắp, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Với tinh thần đó, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân tăng cường khối đại đoàn kết, cùng chung sức, đồng lòng, ra sức thi đua, quyết tâm vượt lên những khó khăn thách thức, xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, tạo nên dấu ấn mới trong tiến trình phát triển.

Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
Cây Xanh Phú Lâm VNPT Bắc Ninh SSHIP FDI CO.,LDT Cây xanh Phú Lâm Hon đa Vĩnh Cát Hà Nội JSC Bê tông Phúc Tiến
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ