Thông báo về giờ làm việc mùa đông tại Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh
14:11 07/10/2016
Thực hiện thông báo số: 89/TB-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh ngày 05/10/2016 về việc quy định giờ làm việc mùa đông của các cơ quan tỉnh và thành phố Bắc Ninh, Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh thông báo giờ làm việc mua hè bắt đầu từ ngày 16/10/2016 tại Ban như sau:

- Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 giờ.

- Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.

Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
SSHIP Cây xanh Phú Lâm Bê tông Phúc Tiến VNPT Bắc Ninh FDI CO.,LDT Hà Nội JSC Cây Xanh Phú Lâm Hon đa Vĩnh Cát
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ