Thực hiện cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử
14:50 27/09/2017
Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội vừa ban hành thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.

Theo đó việc tiếp nhận hồ sơ chấp thuận Nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; Cấp, Cấp lại Giấy phép lao động; Xác nhận không thuộc diện cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử theo mức độ 3 của dịch vụ công trực tuyến.

Cụ thể,Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2017. Người sử dụng lao động có thể chọn một trong hai phương án để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến quan đến lao động nước ngoài đó là: Thực hiện trực tiếp (hoặc qua dịch vụ bưu chính); Hoặc, thực hiện qua cổng thông tin điện tử: http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

Công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến đã được Cục Việc làm,  Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội triển khai từ tháng 3/2017 với sự tham gia của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Ban quản lý các KCN và các Doanh nghiệp có sử dụng lao động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh./.

 

Nguyễn Thùy Linh- Phòng Quản lý Lao động

Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
Bê tông Phúc Tiến Cây xanh Phú Lâm SSHIP Cây Xanh Phú Lâm Hà Nội JSC FDI CO.,LDT Hon đa Vĩnh Cát VNPT Bắc Ninh
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ