Toàn tỉnh có 819 dịch vụ công mức độ 3, 4
14:50 07/03/2019
Đến nay, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh có 819 dịch vụ công mức độ 3, 4 chiếm tỷ lệ 46% tổng số dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh, trong đó có 104 dịch vụ công mức độ 4.

Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh tại địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn.

Cụ thể, toàn tỉnh có 716 dịch vụ cấp tỉnh, 91 dịch vụ cấp huyện và 12 dịch vụ cấp xã, vượt trên 100 dịch vụ so với số lượng dịch vụ công đề ra và vượt tiến độ 10 tháng so với quy định của Chính phủ về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai đoạn 2018 – 2019.

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 giúp người dân và doanh nghiệp có thể làm việc với các cơ quan hành chính Nhà nước ở mọi nơi, mọi lúc chỉ cần có kết nối Internet. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ sẽ được thực hiện trên môi trường mạng, người dân chỉ cần đến duy nhất một lần để nhận kết quả và thanh toán lệ phí tại cơ quan cung cấp dịch vụ, qua đó, giúp người dân tiết kiệm được thời gian và chi phí đăng ký thực hiện các thủ tục hành chính.
 

Giai đoạn 2019 - 2020, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai, cập nhật, nâng cấp phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến; hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thực hiện quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá độc lập, gắn thi đua khen thưởng về chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn cán bộ, người dân…

Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc tra cứu kết quả dịch vụ công và phản ánh kiến nghị với cơ quan Nhà nước, năm 2018, tỉnh Bắc Ninh đã hợp tác với Công ty Vinagame triển khai ứng dụng Zalo trong cải cách hành chính với một số tính năng: tích hợp với Cổng thông tin dịch vụ công để thông báo, tra cứu kết quả về việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; tích hợp với Hệ thống quản lý văn bản và điều hành để thông báo tới các cán bộ, công chức, viên chức có văn bản cần xử lý.
 
Trong năm, đã tiếp nhận 544 phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, các cơ quan Nhà nước đã tiếp nhận, xử lý và trả lời được 367 phản ánh, kiến nghị, trong đó 364 phản ánh, kiến nghị trả lời đúng hạn, chiếm 99,18%. Hiện còn 177 phản ánh, kiến nghị chưa tới hạn thời gian trả lời theo quy định đang được các cơ quan Nhà nước tiếp nhận, xử lý.
Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
Hon đa Vĩnh Cát SSHIP FDI CO.,LDT Cây xanh Phú Lâm Bê tông Phúc Tiến Cây Xanh Phú Lâm Hà Nội JSC VNPT Bắc Ninh
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ