Tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động tại KCN Bắc Ninh
15:28 27/07/2018
Ngày 25/7/2018, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Ban quản lý các KCN Bắc Ninh tổ chức hội nghị “Tuyên truyền, hỏi đáp các chế độ chính sách, pháp luật về: Bộ luật Lao động năm 2012; Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành” cho các Doanh nghiệp KCN Quế Võ, Quế Võ 2 và Quế Võ 3 - Bắc Ninh.

Hội nghị tuyên truyền tới Lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ phụ trách nhân sự, Công đoàn cơ sở chính sách pháp luật lao động mà doanh nghiệp, người lao động, Công đoàn cơ sở phải thực hiện. Đồng thời, đối thoại, giải đáp những kiến nghị của Doanh nghiệp, người lao động tại hội nghị.

Đây là hoạt động tuyên truyền thường niên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Lãnh đạo Doanh nghiệp, cán bộ phụ trách nhân sự, Công đoàn cơ sở, người lao động trong việc thực thi pháp luật lao động tạo lập mối quan hệ lao động hài hòa theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thị Bạch Yến
Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
Cây xanh Phú Lâm Hà Nội JSC Bê tông Phúc Tiến Cây Xanh Phú Lâm SSHIP VNPT Bắc Ninh Hon đa Vĩnh Cát FDI CO.,LDT
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ