UBND tỉnh: Triển khai thực hiện 6 Đề án phát triển dịch vụ trong KCN
00:00 17/09/2014
Ngày 17-9, UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện 6 Đề án phát triển dịch vụ trong Khu công nghiệp (KCN), đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.


Để phát triển các KCN hiệu quả bền vững, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia chuỗi cung ứng các dịch vụ phục vụ cho các nhà đầu tư, tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng 6 đề án cung ứng dịch vụ trong KCN và đã được tỉnh phê duyệt. Bao gồm: Đề án dịch vụ bảo vệ,  phấn đấu đáp ứng 100% các nhu cầu dịch vụ bảo vệ của các doanh nghiệp trong KCN; 60-70% doanh nghiệp trong các KCN lựa chọn dịch vụ bảo vệ của các đơn vị có trụ sở chính được thành lập tại Bắc Ninh; 100% doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo và thường xuyên duy trì mối quan hệ với các lực lượng có liên quan trong công tác bảo vệ an ninh trật tự; Đến năm 2017, 80% nhân viên bảo vệ được cấp chứng chỉ nghiệp vụ…

Đề án thu gom và xử lý chất thải rắn, mục tiêu nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi đối với hoạt động dịch vụ này bảo đảm môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động; hình thành thị trường dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn của tỉnh có sự quản lý của nhà nước; Đến năm 2020, đáp ứng 80% nhu cầu dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn trong các KCN; 100%  lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh trong các KCN được thu gom và xử lý bảo đảm Quy chuẩn môi trường…

Đề án dịch vụ nhà ở cho người lao động, phấn đấu đáp ứng chỗ ở cho 33.363 công nhân vào năm 2015 và 76.041 công nhân vào năm 2020. Đề án dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, mục tiêu bảo đảm tất cả các KCN tập trung có hệ thống dịch vụ y tế tham gia khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Trong đó, 100% KCN tập trung có trung tâm y tế; 100% doanh nghiệp có hoạt động y tế và 100% các bếp ăn tập thể được quản lý theo quy định…Đề án dịch vụ cung ứng lương thực, thực phẩm, mục tiêu nhằm ban hành cơ chế quản lý hợp lý đối với các thành phần tham gia cung ứng, dịch vụ lương thực, thực phẩm cho các KCN. Phấn đấu đến năm 2020, các vùng sản xuất tập trung bảo đảm cung cấp đầy đủ thực phẩm theo nhu cầu tiêu thụ của các KCN; 80% nông sản bảo đảm an toàn của địa phương được tiêu thụ trong các KCN và các bếp ăn tập thể của doanh nghiệp…Về đề án dịch vụ vận tải đưa, đón công nhân, sẽ mở các tuyến xe buýt mới từ các địa phương đến các KCN, bảo đảm đến năm 2015, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đáp ứng 80% nhu cầu đi lại của công nhân địa phương và 35% nhu cầu của công nhân các tỉnh lân cận; đến năm 2020, đáp ứng 95% nhu cầu đi lại của công nhân địa phương và 75% nhu cầu của công nhân các tỉnh lân cận về làm việc tại các KCN trong tỉnh…

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường ghi nhận những nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là Ban Quản lý các KCN đã hoàn thành 6 đề án trong thời gian ngắn nhất và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới: Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của mình để triển khai thực hiện các đề án. Trong đó, Ban Quản lý các KCN là đầu mối giúp các doanh nghiệp trong KCN gắn với các cơ quan, đơn vị làm dịch vụ và các địa phương có sản phẩm để triển khai các đề án đúng pháp luật và đạt hiệu quả cao nhất. Các cơ quan chủ đề án, triển khai nghiêm túc, hiệu quả đề án theo kế hoạch được phê duyệt. Các doanh nghiệp trong KCN, phối hợp với các chủ đề án, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, ưu tiên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của Bắc Ninh. Hiệp hội DNNVV thông tin đến các thành viên của mình tích cực tham gia các đề án. Các địa phương có KCN quan tâm, thông tin đến nhân dân. Các cơ quan truyền thông, truyền tải nội dung các đề án tới đông đảo quần chúng, doanh nghiệp trên địa bàn.


baobacninh.com.vn
Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
SSHIP Bê tông Phúc Tiến Hon đa Vĩnh Cát Hà Nội JSC Cây xanh Phú Lâm VNPT Bắc Ninh Cây Xanh Phú Lâm FDI CO.,LDT
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ