Xây dựng nhà ở cho hơn 76.000 công nhân
00:00 11/08/2014
UBND tỉnh phê duyệt đề án “Phát triển dịch vụ nhà ở cho người lao động trong các Khu công nghiệp tập trung tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2014-2020”.

Đề án có mục tiêu: Đến năm 2015, dự kiến sử dụng 13,3 ha đất để xây dựng khoảng 333.627m2 sàn đáp ứng chỗ ở cho 33.363 công nhân; đến năm 2020 dự kiến khoảng 30,4 ha đất để xây dựng 760.410m2 sàn đáp ứng cho 76.041 công nhân.  Trong đó, bao gồm các giải pháp thực hiện: Áp dụng cơ chế chính sách hiện hành của T.Ư và địa phương để thực hiện hiệu quả đề án; Kiểm tra rà soát các dự án đã cho khảo sát địa điểm đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; Hoạt động quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhà ở xã hội; Áp dụng công nghệ mới vào xây dựng để giảm giá thành; Tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng nhà ở công nhân...

Ngoài nguồn vốn do Nhà nước đầu tư, tỉnh khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội và các nguồn vốn khác…

baobacninh.com.vn

Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
FDI CO.,LDT Cây Xanh Phú Lâm SSHIP Hon đa Vĩnh Cát Bê tông Phúc Tiến Cây xanh Phú Lâm VNPT Bắc Ninh Hà Nội JSC
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ