Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 80
Số lượt truy cập: 24909744
Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh
A. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh được thành lập ngày 25/8/1998 tại Quyết định số 152/1998/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế được quyết định tại Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 09/5/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh.
I. MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BẮC NINH

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến thăm và làm việc tại KCN Tiên Sơn-Bắc Ninh năm 2003

Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt thăm dự án Nhà máy kính nổi Việt Nhật năm 1997

Chủ tịch nước Trần Đức Lương đến thăm và làm việc tại KCN Tiên Sơnnăm 2003

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm và làm việc tại KCN Quế Võ năm 2011

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ khai trương Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam năm 2009

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tham dự  Lễ khởi công KCN Nam Sơn-Hạp Lĩnh, Bắc Ninh năm 2008

Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa thăm và làm việc tại Công ty TNHH Canon Việt Nam-Chi nhánh Bắc Ninh năm 2006

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân Chương Lao Động Hạng Nhất của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho ông Đặng Thành Tâm-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP năm 2011

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam năm 2013

Đồng chí Đinh Thế Huynh-Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thăm và làm việc tại Khu công nghiệp Quế Võ năm 2012

Đồng chí Tô Huy Rứa-Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đến thăm và làm việc tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam năm 2012

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân-Uỷ viên Bộ Chính Trị, Phó Chủ tịch Quốc Hội tham dự Lễ khởi công xây dựng Công ty TNHH Nokia Việt Nam năm 2012

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tham dự Chương trình hợp tác toàn diện Việt Nam-Nhật Bản và Lễ khởi công Khu công nghiệp hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản số 1 năm 2009

II. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CÁC KCN BẮC NINH QUA CÁC THỜI KỲ

Đồng chí Nguyễn Thế Thảo

 (Trưởng Ban 1998 -1999)

Đồng chí Bùi Vĩnh Kiên

(Trưởng Ban 2000 - 2004)

Đồng chí Vũ Đức Quyết 

(Trưởng Ban 2004 - 2010)

Đồng chí Ngô Sỹ Bích

(Trưởng Ban 2011 - 2015)

B. TỔ CHỨC BỘ MÁY, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Căn cứ Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 09/5/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh v/v quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của BQL các KCN Bắc Ninh:
 Phân công trách nhiệm quyền hạn giải quyết công việc trong Ban lãnh đạo Ban quản lý các KCN Bắc Ninh

Căn cứ Quy chế hoạt động của BQL các KCN Bắc Ninh.

Trưởng ban Ban quản lý các KCN Bắc Ninh phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Lãnh đạo Ban quản lý các KCN Bắc Ninh như sau:

Điểm neoI/ ĐỒNG CHÍ BÙI HOÀNG MAI - TRƯỞNG BAN (Email: bhmai.bqlckcn@bacninh.gov.vn )

Điện thoại: 0241 3870677

Trưởng ban là người chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Bắc Ninh về quản lý và điều hành toàn diện các mặt hoạt động của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh theo quy định của pháp luật; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực hoạt động:

1.1. Công tác tổ chức cán bộ, tiền lương, biên chế, kế hoạch đào tạo, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ công chức, viên chức trong Ban.

1.2. Tham mưu giúp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch triển khai xây dựng và phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước.

1.3. Chịu trách nhiệm báo cáo với UBND tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương; giữ mối liên hệ với các cơ quan có liên quan về hoạt động của các KCN; xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp với các cơ quan, ban ngành địa phương về vấn đề liên quan đến các KCN Bắc Ninh.

1.4. Làm chủ tài khoản của BQL các KCN Bắc Ninh; Quản lý về kế hoạch thu, chi tài chính chung hàng năm của Ban theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

1.5. Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý Đầu tư, Phòng Quản lý Môi trường và Phòng Quản lý Lao động theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban.

1.6. Ký Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh, Quyết định chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư vào các KCN Bắc Ninh theo thẩm quyền.

1.7. Ký các quyết định được uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, các Bộ, ngành, cơ quan theo quy định của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và các quy định pháp luật có liên quan.

1.8. Ký thỏa thuận nguyên tắc cho thuê lại đất trong KCN.

1.9. Trong phạm vi quyền hạn, Trưởng ban có thể uỷ quyền hoặc giao quyền cho các Phó Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ nhất định.

2 - TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC PHÓ TRƯỞNG BAN

Các Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về những nhiệm vụ và quyền hạn được Trưởng ban phân công, cụ thể như  sau:

2.1. Đồng chí Mầu Quang Thắng (Email: mqthang.bqlckcn@bacninh.gov.vn)-Phó Trưởng ban:

Điện thoại: 0241 3811467

2.1.1. Phụ trách các phòng, đơn vị: Văn phòng, Thanh tra và Phòng đại diện các KCN theo Quy chế hoạt động của Ban.

2.1.2. Phụ trách công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống cháy nổ trong các KCN Bắc Ninh.

2.1.3. Phụ trách công nghệ thông tin, bộ phận "tiếp nhận và trả kết quả" và giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan.

2.1.4. Phụ trách hoạt động của các KCN: VSIP Bắc Ninh, Tiên Sơn, Hanaka, Yên Phong 1.

2.1.5. Thay mặt Trưởng ban điều hành công tác quản lý thu, chi tài chính và ký chứng từ thu, chi hàng tháng, quý, năm của cơ quan theo uỷ quyền.

2.1.6. Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban giao hoặc uỷ quyền.

2.2. Đồng chí Nguyễn Đức Cao (Email: ndcao.bqlckcn@bacninh.gov.vn)-Phó Trưởng ban

Điện thoại: 0241 3834879

2.2.1. Phụ trách Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN và Trung tâm Dịch vụ việc làm theo Quy chế hoạt động của Ban.

2.2.2. Phụ trách hoạt động của các KCN: Đại Đồng - Hoàn Sơn, Quế Võ 1, Quế Võ 2, Quế Võ 3, Nam Sơn - Hạp Lĩnh, An Việt 6.

2.2.3. Phụ trách 6 đề án phát triển hoạt động dịch vụ trong các KCN Bắc Ninh theo quyết định của UBND tỉnh.

2.2.4. Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban giao hoặc uỷ quyền.

2.3. Đồng chí Nguyễn Đức Long (Email: ndlong.bqlckcn@bacninh.gov.vn)- Phó Trưởng ban:

Điện thoại: 0241 3810935

2.3.1. Phụ trách các Phòng: Quản lý Quy hoạch và Xây dựng, Quản lý Doanh nghiệp theo Quy chế hoạt động của Ban.

2.3.2. Theo dõi hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong Ban; Giữ mối liên hệ thường xuyên với Công đoàn các KCN Bắc Ninh.

2.3.3. Phụ trách công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các KCN.

2.3.4. Phụ trách hoạt động của các KCN: Thuận Thành 1, Thuận Thành 2, Thuận Thành 3, Gia Bình 1, Gia Bình 2, Yên Phong 2.

2.3.5. Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban giao hoặc uỷ quyền.

III - TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH CÁC KCN

Các đồng chí Lãnh đạo Ban được phân công phụ trách các Khu công nghiệp có nhiệm vụ:

1. Nắm bắt, theo dõi toàn bộ hoạt động của các KCN được phân công; Phối hợp chặt chẽ với các đồng chí Lãnh đạo ban phụ trách công tác chuyên môn liên quan đến các hoạt động tại các KCN này.

2. Giữ mối liên hệ thường xuyên với Lãnh đạo các công ty đầu tư phát triển hạ tầng KCN và các huyện, thị xã, thành phố có KCN; Chỉ đạo các chủ đầu tư hạ tầng KCN trong việc triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong KCN theo quy hoạch chi tiết được duyệt; Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ và quá trình đầu tư, xây dựng và phát triển các KCN.

3. Tổ chức họp giao ban định kỳ 1 lần/năm với các công ty hạ tầng để nắm bắt, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quá trình dầu tư, xây dựng hạ tầng các KCN.

DANH SÁCH CÁN BỘ

1. VĂN PHÒNG

Nguyễn thị Ngân Hằng

Phó chánh văn phòng

ntnhang.bqlckcn@bacninh.gov.vn


 Nguyễn Mai Hương

Chánh Văn phòng

nmhuong.bqlckcn@bacninh.gov.vn

Nguyễn Ngọc Tuấn

Phó Chánh văn phòng

nntuan.bqlckcn@bacninh.gov.vn


Nguyễn Văn Hậu

Chuyên viên CNTT

nvhau.bqlckcn@bacninh.gov.vn

Trần Thị Đông
Kế toán
ttdong.bqlckcn@bacninh.gov.vn


Bùi Quỳnh Hoa

Thủ quỹ

btqhoa.bqlckcn@bacninh.gov.vn

Tạ Văn Lân
Cán bộ một cửa
tvlan.bqlckcn@bacninh.gov.vn


Nghiêm Minh Quân - Lái xe


Trần Trọng Hoa - Lái xe

Nguyễn Thị thu Phương
Văn thư
nttphuong.bqlckcn@bacninh.gov.vn


2. PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ


Trần Thị Minh

Phó phòng

ttminh.bqlckcn@bacninh.gov.vn
Nguyễn Đắc Triệu

Trưởng phòng

ndtrieu.bqlckcn@bacninh.gov.vn


Phạm Lan Oanh

Cán bộ

ploanh.bqlckcn@bacninh.gov.vn

Vương Quang Huy

Cán bộ

vqhuy.bqlckcn@bacninh.gov.vn

Bùi Nhật Minh

Chuyên viên

bnminh.bqlckcn@bacninh.gov.vn

3. PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP


Nguyễn Đình Vinh

Phó Trưởng phòng

ndvinh.bqlckcn@bacninh.gov.vn

Hoàng T.Thu Hải

Trưởng phòng

htthai.bqlckcn@bacninh.gov.vn


Ngọ Xuân Hoài

Phó Trưởng phòng 

nxhoai.bqlckcn@bacninh.gov.vnChu Đức Đạo

Chuyên viên

cddao.bqlckcn@bacninh.gov.vn4. PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG


Dương ĐứcTình

Phó Trưởng phòng

ddtinh.bqlckcn@bacninh.gov.vn

Hoàng Anh Tuấn

Trưởng phòng

hatuan.bqlckcn@bacninh.gov.vn


Nguyễn Thạc Cường

Phó phòng

ntcuong.bqlckcn@bacninh.gov.vnNguyễn Thế Linh
Chuyên viên
ntlinh1.bqlckcn@bacninh.gov.vn

5. PHÒNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Nguyễn Chí Đào

Chánh thanh tra

ncdao.bqlckcn@bacninh.gov.vn


Dương Đình Thuân

Phó trưởng phòng

ddthuan.bqlckcn@bacninh.gov.vn

Nguyễn Thị Nga

Chuyên viên

ntnga.bqlckcn@bacninh.gov.vn

Nguyễn Văn Thế

Chuyên viên

nvthe.bqlckcn@bacninh.gov.vn

Nguyễn Thành Kiên
Chuyên
ntkien.bqlckcn@bacninh.gov.vn


6. PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG


Nguyễn Thùy Linh

Chuyên viên

ntlinh.bqlckcn@bacninh.gov.vn


Lâm Thanh Sơn

Trưởng phòng

ltson.bqlckcn@bacninh.gov.vn


Bùi Ngọc Thắng

Phó phòng

bnthang.bqlckcn@bacninh.gov.vn


Nguyễn T.Bạch Yến

Chuyên viên

ntbyen.bqlckcn@bacninh.gov.vn

Nguyễn Mạnh Quý
Cán bộ 
nmquy.bqlckcn@bacninh.gov.vn


Nguyễn Đình Đảm

Chuyên viên

nddam.bqlckcn@bacninh.gov.vn

7. PHÒNG THANH TRA


Nguyễn Bình Dương

Phó Chánh thanh tra

nbduong.bqlckcn@bacninh.gov.vn


Trịnh Hoàng Long

Trưởng phòng

thlong.bqlckcn@bacninh.gov.vn


Nguyễn T.Mai Hương

Phó Chánh thanh tra 

ntmhuong.bqlckcn@bacninh.gov.vn
Nguyễn Ngọc Thăng

Cán bộ

nnthang.bqlckcn@bacninh.gov.vn


8. PHÒNG ĐẠI DIỆN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


Đinh Hoàng Dũng

Trưởng phòng

dhdung.bqlckcn@bacninh.gov.vn


Nguyễn Biên Cương

Phó trưởng phòng 

nbcuong.bqlckcn@bacninh.gov.vn


Trương Công Tuân 

Phó trưởng phòng

tctuan.bqlckcn@bacninh.gov.vn


Nguyễn Mậu Tặng 

Phó trưởng phòng

nmtang.bqlckcn@bacninh.gov.vn


9. TRUNG TÂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP


Nguyễn Văn Khoa

Phó Giám đốc

nvkhoa.bqlckcn@bacninh.gov.vn


Nguyễn Đăng Hùng

Giám đốc

ndhung.bqlckcn@bacninh.gov.vn


Lê thanh Tùng

Phó Giám đốc

lttung.bqlckcn@bacninh.gov.vn

Nguyễn Sơn
Trưởng phòng hành chính
nson.bqlckcn@bacninh.gov.vn


Lê Khắc Huy

Phó phòng dịch vụ

lkhuy.bqlckcn@bacninh.gov.vn


Nguyễn Đình Quyết

Phó phòng tư vấn và xúc tiến ĐT

ndquyet.bqlckcn@bacninh.gov.vn


10. TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM


Nguyễn Quang Hiền

Phó Giám đốc

nqhien.bqlckcn@bacninh.gov.vn


Nguyễn Tiến Quyết

Giám đốc

ntquyet.bqlckcn@bacninh.gov.vn


Nguyễn Xuân Thái

Phó Giám đốc

nxthai.bqlckcn@bacninh.gov.vn

==========================================

C. NHỨNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Năm 2000:

+ 01 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh;

+ 01 đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen;

+ 02 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Năm 2001:

+ Tập thể Ban quản lý các KCN Bắc Ninh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen;

+ 02 đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen;

+ 03 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Năm 2002:

+ Tập thể Ban quản lý các KCN Bắc Ninh được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen;

+ Tập thể Ban quản lý các KCN Bắc Ninh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen;

+ 02 đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen;

+ 02 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Năm 2003:

+ Tập thể Ban quản lý các KCN Bắc Ninh được tặng cờ thi đua của Chính phủ;

+ Tập thể Ban quản lý các KCN Bắc Ninh được tặng Bằng khen của Chính phủ;

+ Tập thể Ban quản lý các KCN Bắc Ninh được tặng 02 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh;

+ 02 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen;

+ 02 cá nhân được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen;

+ 03 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Năm 2004:

+ Tập thể Ban quản lý các KCN Bắc Ninh được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng cờ thi đua;

+ 02 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen;

+ 01 tập thể được Bộ Kế hoạch và Đầu tặng Bằng khen;

+ 02 cá nhân được Bộ Kế hoạch và Đầu tặng Bằng khen;

+ 04 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Năm 2005:

+ Được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng 3;

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng cờ thi đua;

+ 01 tập thể được Bộ Kế hoạch và Đầu tặng Bằng khen;

+ 02 cá nhân được Bộ Kế hoạch và Đầu tặng Bằng khen;

+ Được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen;

+ 02 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen;

+ 04 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Năm 2006:

+ Nhận cờ thi đua cử Chính phủ;

+ 01 Tập thể được tặng Bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ 02 Tập thể được tặng Bằng khen của UBND tỉnh;

+ 03 Cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ 04 Cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh;

Năm 2007:

+ Nhận cờ thi đua của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ Nhận cờ thi đua của tỉnh;

+ 01 Tập thể được tặng Bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ 02 Tập thể được tặng Bằng khen của UBND tỉnh;

+ 03 Cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ 03 Cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh;

 Năm 2008:

+ Nhận Bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

+ Nhận Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Ninh

+ Đồng chí Trưởng ban được nhận Huân chương lao động hang 3

+ 01 Tập thể được tặng Bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ 02 Tập thể được tặng Bằng khen của UBND tỉnh;

+ 03 Cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ 03 Cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh;

Năm 2009:

+ Cờ thi đua của Chính phủ.

+ Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Ninh.

+ 01 tập thể và 03 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ 03 tập thể được UBND tỉnh công nhận là tập thể lao động xuất sắc.

+ Đồng chí Trưởng ban được công nhận là chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

+ 03 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Năm 2010:

+ Cờ thi đua của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Bằng khem của UBND tỉnh Bắc Ninh.

+ 01 tập thể và 03 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ 02 tập thể và 02 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Năm 2011:

+ Tập thể Ban nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì

+ Đ/c Trưởng ban nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

+ Cờ thi đua của Chính phủ

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

+ 02 tập thể và 03 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT

+ 04 tập thể và 03 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Năm 2012:

+ Cờ thi đua của UBND tỉnh.

+ 02 tập thể nhận Bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ 02 tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

+ 03 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ 02 cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Năm 2013:

+ Được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng CP

+ 4 tập thể nhận Bằng khen UBND tỉnh

+ 02 đ/c được tặng Bằng khen của Bộ KHĐT

+ 01 đ/c được tặng Bằng khen của UBND tỉnh

Năm 2014:

+ 02 Tập thể được tặng Bằng khen của Bộ KHĐT

+ 02 Tập thể được tặng Bằng khen của UBND tỉnh

+ 03 Cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ KHĐT

+ 02 Cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh

Năm 2015:

+ 02 Tập thể được tặng Bằng khen của Bộ KHĐT

+ 02 Tập thể được tặng Bằng khen của UBND tỉnh

+ 03 Cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ KHĐT

+ 03 Cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh