Trang chủ/Liên hệ

Cơ quan chủ quản: Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh

By: Bac Ninh Industrial Zones Authority
Vận hành bởi: Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển Khu công nghiệp Bắc Ninh

Power by:  Bac Ninh Industrial Zone Investment and Development Support Center

Địa chỉ: Số 10 Đường Lý Thái Tổ - Phường Suối Hoa - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

Address: No. 10 Ly Thai To Street, Suoi Hoa Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Điện thoại: 0222.3875526

Tel: 84 222.3875526
Email: tthtdtptkcn.bqlckcn@bacninh.gov.vn ; kcnbacninh99@gmail.com

 

Chú ý: Người dùng có thể sử dụng trang này để gửi các thông tin sau: Tuyển dụng, tìm việc, kiến nghị, liên hệ công tác, thông tin cho thuê nhà, thông tin cho thuê xưởng,... với những điều kiện sau:

1. Tuyệt đối tuân thủ Pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

2. Hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin mà mình đã gửi.

3. Nội dung thông tin đăng bằng Tiếng Việt “có dấu”, không lỗi chính tả.

4. Nội dung thông tin tuyển dụng chỉ hỗ trợ đăng tuyển miễn phí cho các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp Bắc Ninh (những doanh nghiệp ngoài Khu công nghiệp Bắc Ninh liên hệ số 0222.3875526 để được tư vấn).

5. File đính kèm (Chỉ được gửi định dạng file Word, Excel, PDF, Ảnh JPG có dung lượng không quá 2MB. Trường hợp dung lượng file lớn hơn hãy gọi đến số 0222.3875526 để được hỗ trợ).


Note: Users can use this page to submit the following information: Recruitment, job search, petition, business contact, rental information, workshop rental information, ... with things following event:

1. Absolutely comply with the Law of the Socialist Republic of Vietnam.

2. Take full responsibility for the content of the information you have sent.

3. The content of information posted in Vietnamese is "accented", without spelling errors.

4. The content of recruitment information only supports free recruitment for businesses in Bac Ninh Industrial Zones (those outside Bac Ninh Industrial Park contact 84 222.3875526 for advice).

5. Attached file (Only available in Word, Excel, PDF, JPG files with a capacity of no more than 2MB. In case of larger file sizes, call 84 222.3875526 for assistance). 

(
*
) : Các trường bắt buộc
* Họ tên
* Địa chỉ
* Điện thoại
Email
* Gửi thông tin: Tuyển dụng, tìm việc hoặc kiến nghị, liên hệ công tác, ...
File đính kèm (Chỉ được gửi định dạng file Word, Excel, PDF, Ảnh JPG có dung lượng nhỏ hơn 2MB)
Mã xác nhận: Mã xác nhậnLấy mã mới
Nhập mã xác nhận:
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ