VSIP Bac Ninh attracted USD 2.5 billion of investment capital
VSIP Group is investing in 11 industrial park-urban infrastructure projects in 8 provinces and cities across the country, with a total area of ​​10,000 hectares, attracting more than 900 investors from 30 countries, with a total investment capital of more than USD 17 billion, creating jobs for over 300 thousand workers.
'Thời gian vàng' để thu hút vốn đầu tư từ EU
Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) từ Liên minh châu Âu (EU) 10 năm qua vẫn còn hạn chế và chưa xứng tầm. Dòng vốn có thể tăng mạnh khi Việt Nam giảm bớt những cản trở về hành chính, cải thiện cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực.
 • Tìm việc hành chính nhân sự, kế toán khu vực Tiên Du, Bắc Ninh và lân cận

  Tìm việc hành chính nhân sự, kế toán khu vực Tiên Du, Bắc Ninh và lân cận

  Họ và tên: Nguyễn Thanh Tú, Địa chỉ: Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh, Điện thoại: 0966646012, Email: nguyenthanhtu88bn@gmail.com

 • Tìm việc làm lĩnh vực kỹ Thuật Điện Công Nghiệp

  Tìm việc làm lĩnh vực kỹ Thuật Điện Công Nghiệp

  Họ và tên: Nguyễn Văn Duy, Địa chỉ: Triều Thôn Nam Sơn tp Bắc Ninh, Điện thoại: 0986718630, Email: Duykala1994@gmail.com

 • Công ty TNHH Sahara Industry Việt Nam

  Công ty TNHH Sahara Industry Việt Nam

  Công ty TNHH Sahara Industry Việt Nam, Địa chỉ: đường YP8, KCN Yên Phong, Xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Điện thoại: 0222.3699.151, Email: lan_anh@saharakogyo.co.jp

 • Company name: TOMOE VIETNAM CO., LTD

  Company name: TOMOE VIETNAM CO., LTD

  Company name: TOMOE VIETNAM CO., LTD Add: Plot 10, TS27 road, Tien Son Industrial Zone, Tan Hong Ward, Tu Son Town, BacNinh province Tomoe Vietnam is one subsidiary of Tomoe Shokai Co., Ltd (Japan) which has led the industry for over sixty years as a specialized industrial gases distributor. It has operated under the cooperative credo of “working for the benefit of the customer”.

 • To successfully carry out "Dual targets" in the Northern Ninh industry

  To successfully carry out "Dual targets" in the Northern Ninh industry

  In the first 6 months of 2021, the Bac Ninh Management Board of industrial estate issued new 49 investment registration certificates with total investment capital registered at us $391.12 million; It also grants 32 certificates of capital gain, for a total investment increase of $125.52 million.

 • Công ty TNHH Kỹ thuật Ample Sun

  Công ty TNHH Kỹ thuật Ample Sun

  Công ty TNHH Kỹ thuật Ample Sun, Địa chỉ: Lô VIII.2, KCN Thuận Thành 3, Khai Sơn, Thuận Thành, Bắc NInh, Điện thoại: 0977945550, Email: lala@amplesuntech.com

Implemented projects - Partners
 • Công ty Hoa Sơn 11
 • Công ty Á Châu
 • Công ty Hoa Sơn 10
 • Công ty Hoa Sơn
 • Công ty Kinh Bắc 1
 • Công ty Nam Vũ
 • Công ty Denver
 • Công ty Hoa Sơn
 • Công ty Kinh Bắc
 • Công ty Nam Vũ 1
 • Công ty Young Bo Vina
 • Công ty TNHH Biel Crystal
 • Công ty TNHH Biel Crystal
 • KESEEN
 • DENVER
 • KCN4
 • KCN3
 • KCN2
 • KCN1
 • TH7
 • TH6
 • TH5
 • TH4
 • TH3
 • TH2
 • TH1
 • Công ty Siel
 • Công ty Seojin
 • Công ty Texon
 • Dự án Keyssin
Advertisment
Business connection
Tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị - Receive and respond Reflect recommendations Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Sở Xây dựng Tiếng Anh CERTIFICATE OF CAPACITY OF CONSTRUCTION CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LABOR SAFETY AND HYGIENE TRAINING ACTIVITIES
Rate exchange