Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 59
Số lượt truy cập: 24909646
Cập nhật: 20/02/2017
Văn bản số 105/BQL-LĐ V/v Báo cáo khai trình sử dụng lao động, tình hình thay đổi về lao động ở DN KCN.