Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 52
Số lượt truy cập: 27133782
Cập nhật: 31/08/2017
KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA DOANH NGHIỆP 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 TẠI CÁC KCN
Thực hiện Quyết định số 10/QĐ-BQL và Kế hoạch số 03/KH-BQL ngày 24/02/2017 của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh Về việc kiểm tra tình hình triển khai dự án đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh. Tổng số 61 doanh nghiệp trong kế hoạch năm 2017, Thanh tra Ban quản lý các KCN đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, các phòng chuyên môn của Ban kiểm tra 43 doanh nghiệp KCN (06 doanh nghiệp xin hoãn kiểm tra do chồng chéo với đoàn kiểm tra của các Bộ ngành Trung ương, hoặc doanh nghiệp đang tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh).

Sau khi Đoàn kiểm tra thực tế và kiểm tra hồ sơ tại địa điểm doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đã phát hiện ra những tồn tại của các doanh nghiệp trong các lĩnh vực, cụ thể: vốn thực hiện và quy mô sản suất chưa đạt hoặc vượt quá đăng ký tại GCNĐT; xây dựng các công trình khi chưa có GPXD, xây dựng sai so với giấy phép, chưa thực hiện thủ tục hoàn công công trình xây dựng; vi phạm các quy định về an toàn PCCC; các sai phạm về lĩnh vực quản lý lao động: chưa đăng ký NQLĐ, TƯLĐTT, Thang lương bảng lương; người nước ngoài làm việc tại DN khi chưa có GPLĐ; thực hiện HĐLĐ chưa đúng theo quy định; chưa thực hiện đúng theo quy định về ATLĐ, VSLĐ…; nhiều dự án bổ sung mục tiêu đầu tư, tăng quy mô sản xuất nhưng chưa tiến hành đánh giá lại tác động môi trường…..

Từ những tồn tại trên, Đoàn kiểm tra đã ban hành kết luận trong đó kiến nghị doanh nghiệp khắc phục các tồn tại. Nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng, đủ thủ tục và thời gian theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, Ban quản lý sẽ phối hợp với các ngành tiến hành xử phạt theo quy định.

Qua các cuộc kiểm tra, Đoàn đã hỗ trợ, giải quyết thắc mắc khó khăn trong hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời tăng cường kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp./.

Nguyễn Bình Dương