Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 26
Số lượt truy cập: 27486580
Cập nhật: 05/09/2014
Bản tin pháp luật

Bản tin pháp luật số 10, tháng 11 và 12 năm 2014

Ngày 26/11/2014, Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 68/2014/QH13 thay thế Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Luật sửa đổi bổ sung số 37/2013/QH13. Một số nội dung mới đáng chú ý trong Luật liên quan đến quy định về ngành nghề kinh doanh, con dấu và người đại diện theo pháp luật.


Bản tin pháp luật số 9 tháng 10 năm 2014
Ngày 1/10/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế. Nghị định này đưa ra các ưu đãi thuế mới cho doanh nghiệp và cá nhân và đồng thời hướng dẫn cụ thể về thủ tục kê khai và nộp thuế.

Bản tin pháp luật số 8 tháng 9 năm 2014
Bản tin pháp luật số 6 tháng 7 năm 2014