Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 60
Số lượt truy cập: 26868758
Cập nhật: 12/07/2017
Tuyển dụng công nhân may mẫu phòng mẫu, công nhân là hơi, công nhân đánh số - trải vải
Công ty TNHH Elegant Team Manufacturer (công ty may ETM) là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, đóng địa bàn tại KCN Quế Võ MR, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh.Do nhu cầu mở rộng sản xuất công ty tuyển dung các vị trí sau:
1. Công nhân may mẫu thuộc phòng mẫu: Thực hiện và hoàn thành các sản phẩm mẫu hay công đoạn
2. Công nhân là hơi
3. Công nhân trải vải, đánh số
Nộp hồ sơ trực tiếp tại cổng bảo vệ công ty. Liên hệ phòng HCNS 0222 3 952 022