Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 31
Số lượt truy cập: 27486626
Cập nhật: 20/10/2014
Thông báo Nội quy phỏng vấn trong kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh năm 2014

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN BẮC NINH
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 11/TB-HĐXT

 

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

Nội quy phỏng vấn trong kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp

của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh năm 2014

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28.12.2012 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 430/QĐ-SNV ngày 29/8/2014 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Ban quản lý các KCN Bắc Ninh năm 2014;

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-BQL ngày 22/8/2014 của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh về việc kế hoạch xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư và Phát triển KCN Bắc Ninh năm 2014,

Hội đồng xét tuyển viên chức Ban quản lý các KCN Bắc Ninh thông báo nội quy phỏng vấn như sau:

I. ĐỐI VỚI THÍ SINH THAM DỰ PHỎNG VẤN

1. Phải có mặt tại địa điểm phỏng vấn đúng thời gian quy định (buổi sáng, bắt đầu từ 7h30 phút), quá 5 phút sau khi Ban kiểm tra, sát hạch gọi mà thí sinh không có mặt thì coi như bỏ phỏng vấn trừ trường hợp có lý do chính đáng. Trang phục gọn gàng, lịch sự.

2. Để đảm bảo trật tự của buổi phỏng vấn, thí sinh được thông báo triệu tập ở buổi phỏng vấn nào thì có mặt ở buổi phỏng vấn đó.

3. Khi đi phỏng vấn thí sinh mang theo:

- Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn của H   ội đồng.

- Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh như giấy phép lái xe, hộ chiếu, thẻ đảng viên,...

- Bản sao có chứng thực của cấp có thẩm quyền bảng điểm hoặc kết quả học tập của cả khóa học chuyên môn nghiệp vụ của thí sinh đã tách riêng điểm học tập và điểm tốt nghiệp, được quy đổi ra thang điểm 10. Nộp tại địa điểm Phỏng vấn cho cán bộ được Hội đồng xét tuyển phân công.

4. Trường hợp bảng điểm hoặc kết quả học tập chưa đúng quy định trên thì chậm nhất đến ngày 07/11/2014 thí sinh phải hoàn thiện theo yêu cầu và nộp về cho Thư ký của Hội đồng xét tuyển. Quá thời hạn trên, những thí sinh chưa nộp được bảng điểm theo đúng quy định, Hội đồng sẽ tổng hợp, báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

5. Khi được gọi vào phòng chuẩn bị phỏng vấn thí sinh phải xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác có ảnh và Thông báo triệu tập phỏng vấn. Ngồi đúng vị trí quy định.

6. Chỉ được mang vào nơi chuẩn bị, phòng phỏng vấn bút viết, thước kẻ.

7. Chỉ được sử dụng giấy nháp do Ban kiểm tra, sát hạch phát, có chữ ký của cán bộ phỏng vấn. Thí sinh phải ghi rõ họ tên, số báo danh, các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu trên giấy nháp.

8. Giữ trật tự và không được hút thuốc trong phòng chờ trong khu vực phỏng vấn.

9. Không được trao đổi với thí sinh khác dưới mọi hình thức trong phòng chuẩn bị và phòng phỏng vấn.

10. Nếu muốn có ý kiến phải giơ tay để báo cho cán bộ phỏng vấn biết. Khi được phép, thí sinh đứng trình bày rõ, công khai với cán bộ phỏng vấn ý kiến của mình.

11. Trong suốt thời gian chuẩn bị và phỏng vấn, thí sinh không được ra ngoài phòng chuẩn bị, phòng phỏng vấn. Nếu thí sinh đau, ốm bất thường thì phải báo cho cán bộ phỏng vấn và cán bộ phỏng vấn phải báo ngay cho Trưởng ban kiểm tra - sát hạch xem xét, giải quyết.

12. Khi có sự việc bất thường xảy ra thí sinh phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của cán bộ phỏng vấn.

13. Kết thúc phỏng vấn, thí sinh phải nộp lại đề phỏng vấn và giấy nháp cho cán bộ phỏng vấn (kể cả giấy nháp chưa sử dụng).

14. Thí sinh có quyền phản ảnh những hành vi, những người vi phạm nội quy phỏng vấn cho cán bộ phỏng vấn, Trưởng ban kiểm tra, sát hạch hoặc thành viên Hội đồng xét tuyển, Giám sát viên (Thành viên Ban giám sát các kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh).

II. XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI THÍ SINH

1. Hình thức khiển trách

Được áp dụng đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau:

a) Ngồi không đúng vị trí quy định, trao đổi với người khác đã bị nhắc nhở 01 (một) lần nhưng vẫn không chấp hành.

b) Mang tài liệu, điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, máy tính bảng, máy quay phim hoặc các phương tiện thông tin liên lạc khác vào nơi chuẩn bị, phòng phỏng vấn nhưng chưa sử dụng.

Hình thức khiển trách do cán bộ phỏng vấn lập biên bản và công bố công khai tại phòng phỏng vấn. Thí sinh bị khiển trách sẽ bị trừ 20% kết quả điểm phỏng vấn.

2. Hình thức cảnh cáo

Được áp dụng đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau:

a) Đã bị khiển trách nhưng vẫn tiếp tục vi phạm nội quy phỏng vấn.

b) Sử dụng tài liệu trong phòng chuẩn bị và phòng phỏng vấn.

c) Sử dụng các vật dụng không được phép mang vào phòng chuẩn bị, phòng phỏng vấn như: điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, máy tính bảng, máy quay phim,...

Hình thức cảnh cáo do cán bộ phỏng vấn lập biên bản, thu (hoặc tạm giữ) tang vật và công bố công khai tại phòng phỏng vấn. Thí sinh bị cảnh cáo sẽ bị trừ 40% kết quả điểm phỏng vấn.

3. Hình thức đình chỉ phỏng vấn

Được áp dụng đối với thí sinh đã bị lập biên bản xử lý ở hình thức cảnh cáo nhưng vẫn cố tình vi phạm nội quy phỏng vấn.

Hình thức đình chỉ phỏng vấn do Trưởng ban kiểm tra - sát hạch quyết định và công bố công khai tại phòng phỏng vấn. Thí sinh bị đình chỉ phỏng vấn sẽ được chấm điểm 0 (điểm không).

4. Hủy bỏ kết quả phỏng vấn

Được áp dụng đối với thí sinh bị phát hiện thi hộ.

5. Nếu thí sinh vi phạm ở mức độ nghiêm trọng, cố ý gây mất an toàn trong phòng chuẩn bị, phòng phỏng vấn sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

6. Các trường hợp thí sinh vi phạm nội quy phỏng vấn phải lập biên bản, thì cán bộ phỏng vấn và thí sinh vi phạm phải ký vào biên bản. Trường hợp thí sinh vi phạm không chịu ký vào biên bản thì mời thí sinh bên cạnh chứng kiến và Giám sát viên cùng ký vào biên bản. Sau khi lập biên bản và công bố công khai tại phòng phỏng vấn, cán bộ phỏng vấn phải báo cáo ngay với Trưởng ban kiểm tra - sát hạch.

III. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁN BỘ PHỎNG VẤN

1. Phải có mặt tại địa điểm phỏng vấn đúng thời gian quy định. Đeo thẻ, trang phục gọn gàng, lịch sự.

2. Không mang theo bất kỳ tài liệu, vật dụng gì vào phòng phỏng vấn và khi kết thúc mỗi buổi phỏng vấn.

3. Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao theo kế hoạch và nội quy phỏng vấn. Chấm điểm công tâm, khách quan theo đúng thang điểm trong đáp án, không được trao đổi với thí sinh những nội dung không liên quan đến câu hỏi và đáp án.

4. Không được sử dụng điện thoại di động, máy ảnh, máy ghi âm, máy quay phim, máy tính, máy tính bảng, các loại phương tiện thông tin, truyền tin khác trong phòng chuẩn bị, phòng phỏng vấn.

5. Không được trao đổi riêng với bất kỳ thí sinh nào trong thời gian chuẩn bị của thí sinh trước khi phỏng vấn.

6. Cán bộ phục vụ các bàn phỏng vấn không được vào trong phòng phỏng vấn. Trường hợp cần thiết thì phải có Giám sát viên cùng vào.

IV. XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI CÁN BỘ PHỎNG VẤN VÀ CÁN BỘ PHỤC VỤ CÁC BÀN PHỎNG VẤN

1. Cán bộ phỏng vấn và cán bộ phục vụ các bàn phỏng vấn vi phạm các quy định tại mục III của nội quy này, tùy theo mức độ vi phạm, Trưởng ban kiểm tra - sát hạch nhắc nhở hoặc đề nghị Chủ tịch Hội đồng xét tuyển đình chỉ nhiệm vụ.

2. Trường hợp cán bộ phỏng vấn có hành vi làm lộ đề phỏng vấn, chuyển đề phỏng vấn ra ngoài, chuyển đáp án từ ngoài vào trong phòng chuẩn bị, phòng phỏng vấn, khu vực phỏng vấn thì Chủ tịch Hội đồng xét tuyển đình chỉ nhiệm vụ cán bộ phỏng vấn. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến kết quả phỏng vấn thì bị đề nghị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội quy phỏng vấn trong kỳ xét tuyển viên chức của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh. Yêu cầu các thành viên Hội đồng, các cán bộ có liên quan, các thí sinh thực hiện nghiêm túc Nội quy này./.

 

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ Bắc Ninh (b/c);

- Ban giám sát tỉnh;

- Các thành viên Hội đồng;

- Cổng TTĐT Ban quản lý (để đăng tải);

- Thư ký HĐXT (để niêm yết tại Ban quản lý);

- Lưu: HĐXT.

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Trưởng ban Ban quản lý các KCN Bắc Ninh

Ngô Sỹ Bích