Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 61
Số lượt truy cập: 22921497
Lịch công tác tuần từ ngày 14-18/11/2016

Ngày

Lãnh đạo dự họp

Nội dung

Địa điểm

Thời gian

Thứ 2 ( 14/11/2016)

 

 

 

 

Thứ 3 ( 15/11/2016)

Nguyễn Đức Long

Giấy mời 1474/KH-THQH tham gia rà soát, thống nhất số liệu ước thực hiện năm 2016; phương án tăng trưởng năm 2017

Phòng họp số 1, Sở KH&ĐT

08:00:00

Nguyễn Đức Cao

Giấy mời số 48/GM-VNC mời dự Hội thảo "Nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển Bắc Ninh"

Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH

08:00:00

Thứ 4 ( 16/11/2016)

 

 

 

 

Thứ 5 ( 17/11/2016)

 

 

 

 

Thứ 6 ( 18/11/2016)