Nhân viên Kế toán, Hành chính nhân sự
10:25 28/03/2017
Kính gửi các quý Công ty. Tôi là Nguyễn Thị Huê Ngày sinh: 25/08/1992. Số điện thoại: 0967 705 958 Email:nguyenthihhue2508@gmail.com

Tôi tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. Hiện tại tôi sống ở Bắc Ninh.
Tôi đã có kinh nghiệm làm việc tại công ty Cổ phần đầu tư xây dựng T&T Bắc Ninh. Công việc chính của tôi là Nhân viên Nhân sự kiêm Kế toán nội bộ của công ty. Tôi rất mong được làm việc trong Công ty điện tử tại khu công nghiệp Quế V ở các vị trí nhân viên kế toán, Nhân viên Hành chính Nhân sự.
Tôi rất mong được sự quan tâm của các quý công ty cho tôi.

Trân trọng!

Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Khách san Viz Goo Cây Xanh Phú Lâm Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ