Nguyễn Lưu Quân
15:19 09/05/2019
Họ và tên: Nguyễn Lưu Quân, Địa chỉ: Nội Duệ-Tiên Du-Bắc Ninh, Điện thoại: 0397577738, Email: iseeyoukaka@gmail.com
Tên tôi là Nguyễn Lưu Quân
Sinh ngày 18-01-1991
Địa chỉ .Nội Duệ- Tiên Du -Bắc Ninh
Bằng Lái Xe B2 kinh nghiệm 3 năm lái xe cho xếp nước ngoài .nhiệt tunhf trong công việc . Nghiêm túc an toàn giao tiếp tốt . Trung thực trong công việc
Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
VNPT Bắc Ninh Cây xanh Phú Lâm Hà Nội JSC Hon đa Vĩnh Cát FDI CO.,LDT Cây Xanh Phú Lâm Bê tông Phúc Tiến SSHIP
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ