Tìm việc làm
15:06 30/11/2016

Tôi tên là: Bế Văn Nam
Quê quán: Lộc Bình - Lạng Sơn
Sinh viên vừa tốt nghiệp năm 2016 trường Đại học Luật Hà Nội. Hiện tại chưa tìm được việc làm. Mong muốn có một công việc ổn đinh, lâu dài, thu nhập khá. Công việc mong muốn: Nhân viên hoặc công nhân
Nếu được nhận vào làm việc, tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ, lâu dài, cống hiến hết sức vì công ty. Tôi xin cảm ơn!
Thông tin liên hệ: Bế Văn Nam - Số điện thoại: 01654810024 - Email: namcoilangson@gmail.com hoặc conduonghanhphuchlu@gmail.com

File đính kèm

Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Cây Xanh Phú Lâm Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh VNPT Bắc Ninh
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ