Tìm việc làm kế toán (Find an accounting job)
14:59 24/09/2019
Họ và tên: Phạm Thị Hạnh, Địa chỉ: Quế Võ, Bắc Ninh, Điện thoại: +84 33 846 9955, Email: hanhpt3kt14@s.hanu.edu.vn
Xin chào!
Tôi tốt nghiệp ngành Kế Toán tháng 6/2018. Tôi đã làm Kế Toán cho Doanh nghiệp VN, sau đó làm Sales cho công ty Hàn Quốc.
Hiện tại tôi muốn tiếp tục với nghề Kế Toán. Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết), Tôi sẵn sàng chấp nhận khó khăn, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, không yêu cầu mức lương và mong muốn gắn bó lâu dài. Nếu Quý công ty nào tuyển sinh viên mới ra trường/ít kinh nghiệm, có thể bớt chút thời gian đọc qua CV của tôi.
Tôi xin chân thành cám ơn.
Hạnh,

I want to find accounting jobs. Please read my cv. Sincerely thank you!
Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Cây Xanh Phú Lâm Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Khách san Viz Goo
Tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị - Receive and respond Reflect recommendations Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ