Tìm việc làm nhân viên kho-nhân viên mua hàng-nhân viên phát triển
11:24 22/08/2016

THÔNG TIN CÁ NHÂN
-Họ tên: Nguyễn Thị Nhung
-Sinh ngày: 17/01/1994-Tại: Châu Phong-Quế Võ-Bắc Ninh
-Tình trạng hôn nhân: Độc thân
-Số điện thoại: 10634752319
-Trình độ học vấn: Đại học
-Chuyên ngành: Kinh tế thương mại
-Vi tính văn phòng: Thành thạo MS word, MS excel, powerpoint, các công cụ tìm kiếm, phần mềm hỗ trợ trên internet nhằm phục vụ công việc.
-Kỹ năng mềm:
+Kỹ năng giải quyết vấn đề
+Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
+Kỹ năng quản lý thời gian

-Kinh nghiệm làm việc:
+Từ 3/2016-nay: Công ty TNHH JMT VN
Vị trí: nhân viên phòng sản xuất
-Công việc chính:
+Lập kế hoạch sản xuất
+Nhập báo cáo sản xuất hàng ngày vào hệ thống PAS
+Quản lý hàng bonus sau khi sửa
+Chấm công và tăng ca cho công nhân viên trong bộ phận
+Quản lý vật liệu tiêu hao
Trân trọng.Xin cảm ơn!

File đính kèm

Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty TNHH Ecoba công nghệ môi trường Khách san Viz Goo Công ty TNHH Ecoba công nghệ môi trường Cây Xanh Phú Lâm Hỗ trợ thông tin đất-xưởng
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ