Tìm việc ngành kỹ thuật điện
08:45 03/01/2012
Tên tôi la; Nguyến Văn Hậu 23 tuổi, quê quán; Quỳnh Phú- Gia Bình- Bắc Ninh. Tôi tõt nghiệpcao đằng hệ chí quy ngành công nghệ kỹ thuật điện Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì nam 2011Xẽp loat tot nghjep; trung bjnh kha. Tôi hiện giờ đang làm công nhan o kcn > tu so!
Tên tôi la; Nguyến Văn Hậu 23 tuổi, quê quán; Quỳnh Phú- Gia Bình- Bắc Ninh. Tôi tõt nghiệpcao đằng hệ chí quy ngành công nghệ kỹ thuật điện Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì nam 2011Xẽp loat tot nghjep; trung bjnh kha. Tôi hiện giờ đang làm công nhan o kcn > tu so! Tôi mong muõn tìm được một công việc liên quan tới ngành học cua tôi ma toi co thể phat huy kha nang của mình! Sdt liên lac cua toi 0973881915 mailmail: dh1989bn@gmail.com
Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Công ty TNHH Ecoba công nghệ môi trường Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Cây Xanh Phú Lâm Khách san Viz Goo Công ty TNHH Ecoba công nghệ môi trường
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ