Tìm việc về an toàn môi trường
15:31 22/05/2018
Tên tôi là Trần Xuân Hùng, Địa chỉ: Thuận Thành - Bắc Ninh, Điện thoại: 0989581287, Email: xuanhung96haui@gmail.com
chào A/c
E tên là : Trần xuân Hùng đã tốt nghiệp nghành công nghệ kỹ thuật môi trường !
E có mong muốn làm việc về an toàn và môi trường tại Bắc Ninh
Dưới đây là CV và email của e mong a/c có thể bớt chút thười gianxem qua ạ
email: xuanhung96haui@gmail.com
SDT 0989581287
Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Cây xanh Phú Lâm Quạt làm mát Máy lọc nước Điều hòa nhiệt độ
Thăm dò
Chất lượng dịch vụ phụ trợ trong khu vực?
Quảng cáo
Công ty vận chuyển Hà Nội JSC VNPT Bắc Ninh FDI CO.,LDT Bê tông Phúc Tiến Hon đa Vĩnh Cát Cây xanh Phú Lâm Cây Xanh Phú Lâm SSHIP DH Logistics
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Tổ chức, cá nhân có nhà, đất cho thuê hãy kích vào đây để gửi thông tin đăng thông tin lên website này Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ