Tìm việc về an toàn môi trường
15:31 22/05/2018
Tên tôi là Trần Xuân Hùng, Địa chỉ: Thuận Thành - Bắc Ninh, Điện thoại: 0989581287, Email: xuanhung96haui@gmail.com
chào A/c
E tên là : Trần xuân Hùng đã tốt nghiệp nghành công nghệ kỹ thuật môi trường !
E có mong muốn làm việc về an toàn và môi trường tại Bắc Ninh
Dưới đây là CV và email của e mong a/c có thể bớt chút thười gianxem qua ạ
email: xuanhung96haui@gmail.com
SDT 0989581287
Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
Bê tông Phúc Tiến Cây xanh Phú Lâm FDI CO.,LDT Hon đa Vĩnh Cát VNPT Bắc Ninh Cây Xanh Phú Lâm SSHIP Hà Nội JSC
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ