Thông tin về nhà trẻ, trường học, khu vui chơi giải trí, khu mua sắm .. tại địa phương
15:13 03/04/2018
Thông tin về nhà trẻ, trường học, khu vui chơi giải trí, khu mua sắm .. tại địa phương liền kề KCN Tiên Sơn
Thời điểm tính đến ngày: 14/11/2014

STT

Nội Dung

Xã Tương Giang

Xã Nội Duệ

Xã Đại Đồng

Xã Hoàn Sơn

1

Số lượng nhà trẻ công lập

02

01

02

01

2

Số lượng trường cấp I

01

01

01

01

3

Số lượng trường cấp II

01

01

01

01

4

Số lượng trường cấp III

0

0

0

0

5

Nhà văn hóa, khu vui chơi gải trí

01

01

01

01

6

Khu bán hàng tạp hóa

07

05

06

10


Thông tin về nhà trẻ, trường học, khu vui chơi giải trí, khu mua sắm .. tại địa phương liền kề KCN Thuận Thành
Thời điểm tính đến ngày: 26/11/2014

STT

Nội Dung

Xã Thanh Khương

Xã Gia Đông

Thị Trấn Hồ

1

Số lượng nhà trẻ công lập

02

02

03

2

Số lượng trường cấp I

01

01

01

3

Số lượng trường cấp II

01

01

02

4

Số lượng trường cấp III

01

01

01

5

Nhà văn hóa, khu vui chơi gải trí

04

03

05

6

Khu bán hàng tạp hóa

10

04

08


1. Khu vự Quế Võ
2. Khu vực Yên Phong
3. Khu vực Từ Sơn - Tiên Du
4. Khu vực Thận Thành
Trung tâm HT ĐT và PT KCN Bắc Ninh
Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Cây xanh Phú Lâm Quạt làm mát Máy lọc nước Điều hòa nhiệt độ
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
Cây Xanh Phú Lâm Hà Nội JSC Công ty vận chuyển Cây xanh Phú Lâm FDI CO.,LDT Bê tông Phúc Tiến Hon đa Vĩnh Cát VNPT Bắc Ninh SSHIP DH Logistics
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Tổ chức, cá nhân có nhà, đất cho thuê hãy kích vào đây để gửi thông tin đăng thông tin lên website này Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ