Lĩnh vực Thương mại quốc tế
13:40 03/04/2018

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BẮC NINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)

Từ viết tắt: Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh(TTHCC), Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh (BQL)

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: TTHCC tỉnh Bắc Ninh - Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh - Số 10, Đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Căn cứ: Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ; Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công thương.

 

01. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

a. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

b. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc trong đó: TTHCC: 0,5 ngày; BQL: 6,5 ngày.

c. Phí, lệ phí: 3.000.000đ

 

02. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

a. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

b. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc trong đó: TTHCC: 0,5 ngày; BQL: 4,5 ngày.

c. Phí, lệ phí: 1.500.000đ

 

03. Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

a. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

b. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc trong đó: TTHCC: 0,5 ngày; BQL: 4,5 ngày.

c. Phí, lệ phí: 1.500.000đ

 

04. Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

a. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

b. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc trong đó: TTHCC: 0,5 ngày; BQL: 4,5 ngày.

c. Phí, lệ phí: 1.500.000đ

 

05. Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

a. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

b. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc trong đó: TTHCC: 0,5 ngày; BQL: 3,5 ngày.

c. Phí, lệ phí: Không


Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh
Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Khách san Viz Goo Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Cây Xanh Phú Lâm
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ