Công ty TNHH Toyo Ink Compounds Viêt Nam tuyển gấp
10:11 20/11/2018
Công ty TNHH Toyo Ink Compounds Viêt Nam, Địa chỉ: Lô G9, KCN Quế Võ, Bắc Ninh, Điện thoại: (0222) 3634340, Email: recruitment@toyoink-vn.com
Nhân viên tuyển dụng đào tạo (gấp)!
1.1. Tuyển dụng: 
• Tham gia các công việc trong quy trình tuyển dụng bao gồm: 
- Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban. Làm việc với các phòng ban có nhu cầu tuyển dụng để hiểu rõ yêu cầu cho từng vị trí, hoàn thiện Mô tả công việc. 
- Thông báo tuyển dụng, tìm kiếm hồ sơ ứng viên, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp phỏng vấn. 
- Trực tiếp phỏng vấn ứng viên theo phân công (công nhân, nhân viên). 
- Báo cáo kết quả sau phỏng vấn. 
- Viết thư mời ứng viên trúng tuyển hoặc từ chối tuyển dụng ứng viên không đạt. 
1.2. Đào tạo: 
• Lập và gửi Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo cho các bộ phận trong công ty, đánh giá nhu cầu đào tạo hằng năm. 
• Lập kế hoạch và ngân sách đào tạo nhân viên hằng năm. 
• Theo dõi, triển khai các khóa đào tạo theo Kế hoạch đào tạo được duyệt. 
• Lưu trữ và cập nhật các thông tin đào tạo của nhân viên toàn công ty. 
• Tham gia xây dựng và trực tiếp các chương trình đào tạo hội nhập, đào tạo truyền thông khác của Công ty. 
• Tổ chức, triển khai các chương trình đào tạo in-house 
• Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Cây Xanh Phú Lâm Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh VNPT Bắc Ninh
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ