Tiểu sử tóm tắt Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh
13:42 24/04/2023

1. Trưởng ban 


Ông Nguyễn Văn Phúc

- Năm sinh: 1969

- Trình độ:

Chuyên môn Lý luận chính trị Quản lý nhà nước
Thạc sỹ Cao cấp Chuyên viên chính

- Quá trình công tác:

Từ năm 2002 đến năm 2004 Chuyên viênPhó trưởng, phòng Tổ chức Xây dựng Chính quyền - Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh
Từ năm 2004 đến năm 2006 Phó Trưởng phòng, phòng Tổ chức biên chế; Phó Trưởng phòng, phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh
Từ năm 2006 đến năm 2012 Trưởng phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh
Từ năm 2012 đến năm 2014 Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Từ năm 2014 đến tháng 6/2017 Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh
Từ tháng 6/2017 đến 24/12/2021 Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày 25/12/2021 đến nay Trưởng Ban quản lý các KCN Bắc Ninh

Công tác đảng, đoàn thể:

Chi ủy viên, Đảng ủy viên từ năm 2002. Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Sở Nội vụ Nhiệm kỳ (2008 - 2010). Bí thư Chi bộ SNV từ năm 2010 đến 2012; Ủy viên BCH Đảng ủy huyện Thuận Thành Nhiệm kỳ (2012-2014). Đảng ủy viên Sở Nội vụ từ 2015 – 2017. Từ 2017 đến tháng 12/2021: Bí thư Chi bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh; từ tháng 12/2021 đến nay; Bí thư Đảng uỷ Ban quản lý các KCN Nắc Ninh.

+ UVBCH Công đoàn Sở Nội vụ: từ năm 2002 đến 2004Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Dân chính đảng tỉnh nhiệm kỳ 1999- 2002. Bí thư Chi đoàn Sở Nội vụ từ 1998 đến 2004.

2. Phó Trưởng ban


Ông Nguyễn Đức Cao

- Năm sinh: 1964

- Trình độ:

Chuyên môn Lý luận chính trị Quản lý nhà nước
Cử nhân kinh tế Cao cấp Chuyên viên chính

- Quá trình công tác:

Từ năm 2005 đến tháng 6/2014 Giám đốc Trung tâm Dịch vụ KCN trước đây, nay là Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển KCN Bắc Ninh
Từ ngày 01/7/2014 đến nay Phó Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh; Từ năm 2015 đến nay

Công tác đảng, đoàn thể:

+ Từ năm 2005 đến tháng 6/2014: Bí thư chi bộ 3, Uỷ viên ban chấp hành Đảng bộ Ban quản lý các KCN Bắc Ninh.

+ Từ ngày 01/7/2014 đến nay:: Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Ban quản lý các KCN Bắc Ninh.


3. Phó Trưởng ban


Bà Lê Thị Thu Huyền

- Năm sinh: 1971

- Trình độ:

Chuyên môn Lý luận chính trị Quản lý nhà nước

- Thạc sỹ Kinh tế học

- Cử nhân ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nga

Cao cấp Chuyên viên chính

- Quá trình công tác:

Từ  tháng 10/2005 đến tháng 02/2016 Trưởng Phòng Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh
Từ tháng 3/2016 đến tháng 3/2018 Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh
Từ tháng 4/2018 đến nay Phó Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh

4. Phó Trưởng ban


Ông Nguyễn Đức Long

- Năm sinh: 1971

- Trình độ:

Chuyên môn Lý luận chính trị Quản lý nhà nước

Thạc sỹ

Cao cấp Chuyên viên cao cấp

- Quá trình công tác:

Từ tháng 12/2005 đến tháng 5/2008 Trưởng Phòng quản lý Quy hoạch và Môi trường
Từ tháng 5/2008 đến tháng 9/2016 Trưởng Phòng quản lý Quy hoạch và Xây dựng
Từ tháng 9/2016 đến nay Phó Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh

Công tác đảng, đoàn thể: Từ tháng 9/2016 đến nay Uỷ viên BCH Đảng bộ Ban quản lý các KCN Bắc Ninh.

Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ