Nhân Viên Kho
15:07 30/11/2016
Vũ Văn Hữu Số điện thoại: 0977.920.262 Email: luuhuu86@gmail.com Sinh năm: 1986 Quê quán: Việt Đoàn - Tiên Du - Bắc Ninh

Kính gửi Các quý Công ty.
Hiện nay tôi đang có nhu cầu tìm việc với vị trí nhân viên kho tại Khu Công Nghiệp Bắc Ninh. Tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm làm quản lý về lĩnh vực kho (5 năm )trong lĩnh vực xây dựng. Mặc dù chưa có kinh nghiệm làm việc tại kho các Khu Công Nghiệp nhưng tôi tin rằng với kiến thức của bản thân, tin thần ham học hỏi, tôi sẽ nhanh chóng thích ứng và làm tốt công việc được giao, hiện nay tôi vẫn không ngừng nâng cao kiến thức bản thân bằng việc tham gia các khóa học tiếng anh tại trung tâm và tự học.
Kinh nghiệm làm việc:
1. 8/2009-8/2015:Công ty CP Licogi 16
- Nhân viên kế hoạch diều độ vật tư
- Quản lý kho (05 năm)
2. 11/2015-6/2016: Công ty TNHH TMDV Lịch Hiền
- Nhân viên kinh doanh
3. 6/2016-21/11/2016: Công ty xi măng Phúc Sơn
- Nhân viên kinh doanh
Trân trọng cảm ơn !

Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Khách san Viz Goo Cây Xanh Phú Lâm Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty TNHH Ecoba công nghệ môi trường Công ty TNHH Ecoba công nghệ môi trường Hỗ trợ thông tin đất-xưởng
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ