Tìm việc kế toán
08:46 03/01/2012
Tôi là Vũ Thị Thùy sinh năm 1984 ở Liên Hà Đông Anh - Hà Nội, tốt nghiệp Đại học kinh tế quốc dân chuyên ngành kế toán tổng hợp, có kinh nghiệm 3 năm làm kế toán tổng hợp, thành thạo tin học văn phòng, sử dụng phần mềm kế toán.
Tôi là Vũ Thị Thùy sinh năm 1984 ở Liên Hà Đông Anh - Hà Nội, tốt nghiệp Đại học kinh tế quốc dân chuyên ngành kế toán tổng hợp, có kinh nghiệm 3 năm làm kế toán tổng hợp, thành thạo tin học văn phòng, sử dụng phần mềm kế toán. Tôi mong muốn làm việc tại KCN Bắc Ninh. Cơ quan, tổ chức, đơn vị nào tuyển dụng tôi xin vui lòng liên hệ DĐ: 0945.104868, email: phuongthuyhm@gmail.com
Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Công ty TNHH Ecoba công nghệ môi trường Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Cây Xanh Phú Lâm Khách san Viz Goo Công ty TNHH Ecoba công nghệ môi trường
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ