Tìm việc kế toán tổng hợp - kế toán thuế
14:31 12/04/2017
Kính gửi các quý công ty. Tên tôi là: Hà Lê Cẩm Vân. Tôi đã tốt nghiệp trường Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam - khoa kế toán loại giỏi.

Tôi đã có hơn một năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp - kế toán thuế. Tôi có những thành tích tốt của một nhân viên đáng tin cậy và làm việc hiệu quả. Hiện tại tôi muốn có những thử thách mới ở vị trí nhân viên kế toán, làm việc tại các KCN gần TP. Bắc Ninh.
Tôi gửi kèm bản CV tới các quý Công ty xem xét. Tôi luôn sẵn sàng cho buổi phỏng vấn thích hợp vào thời gian thích hợp với các quý Công ty.
Địa chỉ email halecamvan@gmail.com . Số ĐT: 01679964094
Trân trọng !

File đính kèm

Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Cây Xanh Phú Lâm Khách san Viz Goo
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ