Tìm việc làm hành chính nhân sự
10:21 10/02/2020
Họ và tên: Tạ Thị Ngọc, Địa chỉ: Bình Dương, Gia Bình, Bắc Ninh, Điện thoại: 0385454847, Email: tathingoc209@gmail.com
- Trình độ học vấn: Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền
+ Chuyên ngành: Quản lý xã hội
+ Xếp loại: Khá
- Kinh nghiệm
Công ty TNHH Trầm Hương An Phú
+ Từ 8/2017 - 7/2018: Chuyên viên tư vấn
+ Từ 7/2018 - 1/2020: Quản lý chi nhánh công ty tại Hà Nội.
+ Mô tả công việc:
Định hướng phát triển và mở rộng thị trường
Lập báo cáo theo tuần, tháng, quý, năm.
Quản lý hàng hoá, nhân viên.
Tư vấn sản phẩm của công ty cho khách hàng.
Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Khách san Viz Goo Cây Xanh Phú Lâm
Tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị - Receive and respond Reflect recommendations Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ