Tìm việc làm liên quan đến Tiếng Nhật
08:00 31/07/2018
Họ và tên: Nguyễn Đình Sang, Địa chỉ: Đại vy - Đại Đồng -Tiên Du - Bắc Ninh, Điện thoại: 0982546318, Email: dinhsang474@gmail.com . Tìm việc làm Nhân viên biết tiếng Nhật Bản tại Bắc Ninh
Tên tôi là: Nguyễn Đình Sang
Năm sinh: 10/03/1993
Số đt: 0982546318
Hộ khẩu thường trú: Đại Vy Đại Đồng Tiên Du Bắc Ninh.
Tôi đã làm việc và sinh sống tại Nhật Bản từ ngày 13/4/2015 đến ngày 24/4/2018. Trong 3 năm tôi sinh sống tại đó, Tôi đã được học tập ngôn ngữ Nhật Bản và các tập quán sinh sống cũng như tác phong làm việc tại Nhật Bản.
Tôi đã tốt nghiệp trường tiếng tại Nhật.
Nên tôi mong muốn tìm được công việc phù hợp với khả năng của mình.
Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
Bê tông Phúc Tiến Cây Xanh Phú Lâm SSHIP Hà Nội JSC FDI CO.,LDT Hon đa Vĩnh Cát Cây xanh Phú Lâm VNPT Bắc Ninh
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ