Tìm việc quản lý nhân sự hoặc phiên dịch tiếng Nhật
13:54 19/01/2012
Tên tôi là Nguyễn Thị Hường,sinh năm 1984 .tôi mới ở Nhật mới về.tôi muốn tìm một công việc ở công ty của Nhật Bản ở khu công nghiệp Quế Võ ,Bắc Ninh .Tiếng Nhật của tôi nói va viết tốt. Quý công ty có nhu cầu tuyển dụng xin liên hệ với tồi theo số điện thoại: 0944991389.địa chỉ email.sh311205@ymail.com xin cảm ơn!
Tên tôi là Nguyễn Thị Hường,sinh năm 1984 .tôi mới ở Nhật mới về.tôi muốn tìm một công việc ở công ty của Nhật Bản ở khu công nghiệp Quế Võ ,Bắc Ninh .Tiếng Nhật của tôi nói va viết tốt. Quý công ty có nhu cầu tuyển dụng xin liên hệ với tồi theo số điện thoại: 0944991389.địa chỉ email.sh311205@ymail.com xin cảm ơn!
Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Khách san Viz Goo Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Công ty TNHH Ecoba công nghệ môi trường Cây Xanh Phú Lâm Công ty TNHH Ecoba công nghệ môi trường
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ