Tìm việc hành chính - nhân sự
08:51 03/01/2012
Họ và tên: HOÀNG THỊ KIM HẰNG Ngày sinh: 28/03/1983 Địa chỉ: Phú Thị - Gia Lâm - Hà Nội Điện thoại: 0904952202-01236828383 Tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp. Hơn 6 năm kinh nghiệm làm chuyên viên hành chính nhân sự - Công ty sản xuất quy mô 500 người.
Họ và tên: HOÀNG THỊ KIM HẰNG Ngày sinh: 28/03/1983 Địa chỉ: Phú Thị - Gia Lâm - Hà Nội Điện thoại: 0904952202-01236828383 Tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp. Hơn 6 năm kinh nghiệm làm chuyên viên hành chính nhân sự - Công ty sản xuất quy mô 500 người. Thành thạo word, excel, và một số thiết bị văn phòng như máy in, máy fax, máy phô tô ... Các công việc chính đã làm: Công tác lao động tiền lương và phúc lợi: - Kiểm tra ngày công làm việc và tính toán lương, thưởng, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, v.v. chính xác và kịp thời cho cán bộ công nhân viên. - Chuyển bảng tính lương chính xác cho phòng kế toán theo đúng thời hạn quy định. - Theo dõi và báo cáo kịp thời với ban giám đốc về chênh lệch giữa tổng quỹ lương được duyệt và tổng chi lương thực tế. - Tổng hợp các đơn đề nghị điều chỉnh đơn giá lương khoán. Lập danh sách đề nghị điều chỉnh lương và trình ban giám đốc phê duyệt. - Tổng hợp các dữ liệu cần thiết để phục vụ cho việc phân tích, đánh giá kết quả công việc của cán bộ công nhân viên và xét điều chỉnh lương hàng năm. - Theo dõi và thực hiện các thủ tục điều chỉnh lương, nâng bậc lương cho cán bộ công nhân viên theo đúng quy định. - Trình kế hoạch và tổ chức thực hiện các chế độ tiền thưởng lễ, tết, v.v. Giải quyết chế độ chính sách cho người lao động - Theo dõi, tính toán và lập danh sách đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, báo cáo tăng giảm hàng tháng gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội. - Làm các thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội hoặc lập sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho cán bộ công nhân viên. - Làm việc với cơ quan bảo hiểm xã hội để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội (ốm đau, thai sản, tai nạn lao động…) đầy đủ, kịp thời và đúng quy định. Công tác tuyển dụng và bố trí nhân sự mới - Theo dõi tình hình sử dụng lao động về số lượng tăng, giảm, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, v.v. của toàn công ty và của từng đơn vị. - Thông báo tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng và phương tiện thông tin. Thu thập và sàng lọc, tổ chức phỏng vấn hồ sơ ứng viên dự tuyển. - Tổ chức ký kết và theo dõi hợp đồng lao động của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty. Thực hiện các thủ tục gia hạn hợp đồng. - Hướng dẫn cán bộ công nhân viên thực hiện các thủ tục khi chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định của công ty và của luật lao động. Công tác hành chính - Lưu công văn đi, đến, hợp đồng kinh tế của công ty. - Kiểm soát và thanh toán chi phí điện thoại - Tổng hợp mua và cấp phát văn phòng phẩm, độc hại hàng tháng. - Soạn thảo các công văn, thông báo có liên quan đến lĩnh vực hành chính nhân sự và lập các báo cáo liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao. - Quản lý nhà ăn tập thể, tính toán và lập dự trù kinh phí mua thực phẩm trên cơ sở số suất ăn thực tế. Làm thủ tục thanh toán tiền thực phẩm cho tổ bếp. Theo dõi tồn kho lương thực, thực phẩm và kiểm soát định mức thực phẩm.
Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Công ty TNHH Ecoba công nghệ môi trường Công ty TNHH Ecoba công nghệ môi trường Khách san Viz Goo Cây Xanh Phú Lâm Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ