Tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật
15:20 11/01/2023
Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh gửi đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban, Nhân dân và Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Bắc Ninh các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật cụ thể như sau:

1. Công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm 1984.

2. Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.

3. Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001.

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2013.

5. Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy.

6. Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về quản lý, sử dụng pháo.

7. Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

8. Chỉ thị 406/TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 08 tháng 8 năm 1994 về cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo.

9. Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 13/4/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.

10. Chỉ thị 11/CT-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh ngày 31/12/2020 về việc triển khai thi hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về quản lý, sử dụng pháo.

12. Kế hoạch số 01/STP-KH ngày 03/01/2023 của Sở Tư pháp Bắc Ninh về việc Tiếp tục đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân năm 2023.

13. Kế hoạch số 03/STP-KH ngày 06/01/2023 của Sở Tư pháp Bắc Ninh về việc Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung Công ước chông tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2023.

Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Công ty Tân Phát Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ