Công ty CP Dược phẩm Vimedimex2
13:01 04/05/2020
Công ty CP Dược phẩm Vimedimex2, lô đất N2, đường TS6, KCN Tiên Sơn, Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh, Điện thoại: 02223734529, Email: nguyendaovhh@gmail.com
1. Trưởng bộ phận thẩm định QA
Mức lương: 18-20 triệu đ/ tháng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Thực hiện các hoạt động GMP-WHO, bao gồm
+ Xây dựng đề cương, báo cáo thẩm định các Hệ thống thiết bị, quy trình vệ sinh, quy trình quy định (SOP) tại nhà máy.
+ Tham gia thực hiện công tác thẩm định: Lập kế hoạch thẩm định, kiểm tra giám sát thực hiện thẩm định, tổng hợp báo cáo thẩm định.
+ Theo dõi xu hướng các thông số môi trường sản xuất.
- Thực hiện các công việc triển khai dự án GMP-EU theo sự phân công của trưởng phòng QA liên quan đến hoạt động thẩm định, bao gồm:
+ Rà soát kế hoạch tổng thể dự án, phân tích rủi ro và đánh giá nguy cơ
+ Rà soát Hệ thống thiết bị , cơ sở vật chất, thuyết minh, bản vẽ, hồ sơ tài liệu của nhà sản xuất, nhà cung cấp. Cập nhật phân tích và xử lý các nội dung công việc, tiến độ dự án.
+ Rà soát, xây dựng tiêu chuẩn thẩm định nhà xưởng, thiết bị sản xuất, QC và hệ thống phụ trợ
+ Rà soát URS, FAT, SAT, Đề cương báo cáo thẩm định DQ, IQ, OQ, PQ, quy trình, thiết bị, hệ thống áp dụng theo tiêu chuẩn EU, CFR 21, ISO.. và các tiêu chuẩn, quy chế quy định liên quan.
+ Rà soát và xây dựng tiêu chuẩn thẩm định quy trình sản xuất, quy trình vệ sinh thiết bị, dụng cụ sản xuất, thiết bị
+ Đề xuất cải tiến và sửa đổi quy trình thao tác chuẩn, tiêu chuẩn hệ thống, thiết bị. Nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng của hệ thống
+ Rà soát và tham gia hoạt động đào tạo nhân sự, Tự thanh tra trong hệ thống chất lượng
+ Rà soát và tham gia thực hiện các hoạt động hiệu chuẩn, kiểm định, bảo trì hệ thống thiết bị.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của TP.Đảm bảo chất lượng
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Tốt nghiệp Đại học Dược
- Kinh nghiệm: 03 năm trở lên, thuộc phòng đảm bảo chất lượng tại công ty sản xuất dược phẩm
- Các yêu cầu khác: Giao tiếp anh văn, sử dụng tốt máy vi tính, tin học văn phòng
2. Nhân Viên QA/ IPC (Kiểm Soát Sản Xuất)
Mức lương: 9-12 triệu đ/ tháng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Kiểm tra, kiểm soát trong quá trình sản xuất, bao gồm: Kiểm tra kiểm soát các điều kiện sản xuất (nhiệt độ, độ ẩm, chênh áp...); Quy trình, thao tác vệ sinh trong sản xuất, quy trình thao tác chuẩn sản xuất, thông số nhật ký vận hành thiết bị, phát hiện các sự cố bất thường và xử lý theo quy trình;
• Kiểm tra, kiểm soát, xác nhận ghi chép cập nhật hồ sơ lô sản xuất. Dán nhãn xác nhận tình trạng: bán thành phẩm, thành phẩm sản xuất;
• Kiểm tra, kiểm soát nhập kho và xác nhận tình trạng chất lượng nguyên vật liệu tại kho khi có kết quả kiểm nghiệm;
• Kiểm tra, kiểm soát quá trình giao nhận, cân chia nguyên vật liệu tại kho
• Kiểm tra, kiểm soát quá trình đóng gói cấp 2
• Kiểm tra, rà soát hồ sơ lô trước khi trình Trưởng phòng QA phê duyệt
• Quản lý và sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ phòng IPC trong xưởng sản xuất
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
• Tốt nghiệp: Cao đẳng Dược trở lên
• Kinh nghiệm: 01 năm trở lên làm IPC, QA tại công ty sản xuất dược phẩm
• Yêu cầu khác: Sử dụng tốt máy vi tính, tin học văn phòng
3. Nhân viên phụ trách Vật tư tài liệu – Phòng Kho cơ điện
Mức lương: 6-8 triệu đ/ tháng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Tiếp nhận, quản lý, theo dõi toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan.
- Tiếp nhận dự trù từ các tổ, lập dự trù, theo dõi, quản lý vật tư cơ điện.
- Thực hiện các thủ tục hành chính thuộc phòng cơ điện.
- Phân bố kế hoạch bảo dưỡng bảo trì hàng tháng đến các tổ đồng thời tổng kết các nội dung, báo cáo cấp trên để điều chỉnh kịp thời.
- Giám sát việc ghi chép hồ sơ toàn bộ phòng cơ điện.
- Thực hiện các công việc khác do cấp trên yêu cầu.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
-Tốt nghiệp cao đẳng các trường kỹ thuật trở lên
- Kinh nghiệm: 01 năm trở lên tại công ty sản xuất dược phẩm
- Các yêu cầu khác: anh văn, sử dụng tốt máy vi tính, tin học văn phòng
4. Nhân viên Kỹ thuật Phòng cơ điện
Mức lương: 8-10 triệu đ/ tháng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị trong nhà máy.
- Các công việc liên quan khác
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
-Tốt nghiệp cao đẳng các trường kỹ thuật trở lên
- Kinh nghiệm: sửa chữa bảo dưỡng thiết bị 02 năm trở lên thuộc phòng cơ điện tại công ty sản xuất dược phẩm
- Các yêu cầu khác: anh văn, sử dụng tốt máy vi tính, tin học văn phòng
THÔNG TIN KHÁC
• Bằng cấp: Cao đẳng
• Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
• Hình thức: Nhân viên chính thức
5. PHÓ PHÒNG CƠ ĐIỆN
Mức lương: 15-17 triệu đ/ tháng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Chịu trách nhiệm triển khai các nội dung công việc thuộc phạm vi điều hành.
- Phân công, giám sát chất lượng công việc các tổ trực thuộc quản lý.
- Đôn đốc công tác thực hiện an toàn lao động tại khu vực quản lý.
- Chịu trách nhiệm quản lý tất cả các nhân viên dưới quyền và các thiết bị hiện có để đạt được yêu cầu về sản xuất và an toàn, vệ sinh công nghiệp theo đúng tiêu chuẩn chất lượng vào đúng thời gian yêu cầu và với chi phí hợp lý nhất.
- Tham gia soạn thảo, soát xét và cập nhật các SOP liên quan đến hoạt động của phòng.
- Tổ chức vận hành và giám sát việc vận hành thiết bị phụ trợ đảm bảo phục vụ sản xuất. Đảm bảo hệ thống phụ trợ của nhà máy luôn trong tình trạng sẵn sang hoạt động.
- Hỗ trợ Trưởng phòng cơ điện lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trong nhà máy hàng năm, tháng, tuần. Giám sát, kiểm tra việc sửa chữa máy móc thiết bị đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất.
- Báo cáo tình hình thực hiện công việc cho Trưởng phòng cơ điện và Phó tổng giám đốc nhà máy.
-Tham gia Dự án GMP-EU, bao gồm:
+Tham gia rà soát tài liệu kỹ thuật: hồ sơ thiết kế, layout, URS, DQ của thiết bị, hệ thống của dự án
+Rà soát mặt bằng bố trí thiết bị, thiết kế ME
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
-Tốt nghiệp đại học các ngành công nghiệp trở lên
- Kinh nghiệm: 01 năm trở lên làm vị trí tương đương tại công ty sản xuất dược phẩm
- Yêu cầu khác: Sử dụng tốt máy vi tính, tin học văn phòng
THÔNG TIN KHÁC
• Bằng cấp: Đại học
• Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
• Hình thức: Nhân viên chính thức
6. CHUYỂN VIÊN NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN
• Mức lương: 10-15 triệu đ/ tháng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Rà soát kiểm tra hồ sơ đăng ký thuốc
- Tổng hợp thông tin về nguồn nguyên liệu và bao bì
- Thực hiện hồ sơ đăng ký mới, hồ sơ đăng ký thay đổi bổ sung thuốc, nguyên liệu làm thuốc
- Tham gia nghiên cứu sản phẩm, thiết lập quy trình sản xuất thuốc
- Tham gia thiết lập đề cương thẩm định quy trình sản xuất, đề cương nghiên cứu độ ổn định thuốc
- Tham gia thẩm định quy trình sản xuất và lập báo cáo thẩm định quy trình sản xuất thuốc
- Tham gia nghiên cứu độ ổn định thuốc
- Tham gia xây dựng nguyên vật liệu bao bì, bán thành phẩm và thành phẩm phụ trách
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
-Tốt nghiệp Đại Học Dược trở lên.
- Có 02 năm kinh nghiệm GMP trong Công ty Dược.
THÔNG TIN KHÁC
• Bằng cấp: Đại học
• Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
• Hình thức: Nhân viên chính thức
7. 2 Phó phòng QC tham gia dự án GMP-EU, phụ trách nonbeta GMP-EU và GMP-WHO
• Mức lương: 10-15 triệu đ/ tháng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Phó phòng QC phụ trách mảng nonbeta GMP-EU
• Quản lý toàn bộ khu vực hóa lý phòng QC 2 - mảng GMP-EU xưởng nonbeta GMP-EU.
• Chịu trách nhiệm kiểm tra nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm;
• Chỉ đạo chuẩn bị hóa chất vật tư, Chất chuẩn, chất đối chiếu liên quan; xây dựng/ thẩm định các tiêu chuẩn và các qui trình liên quan.
• Đảm bảo mọi nguồn lực đáp ứng nhu cầu sản xuất, nghiên cứu mà Công ty đã đề ra theo tiêu chuẩn GMP-EU. (Phần Hóa lý thuộc mảng quản lý).
• Phân công công việc và Quản lý nhân sự cấp dưới đảm bảo hiệu quả công viêc theo yêu cầu câp trên.
2. Phó phòng QC phụ trách mảng nonbeta GMP-WHO
• Quản lý toàn bộ khu vực hóa lý vi sinh phòng QC - mảng GMP-WHO.
• Chịu trách nhiệm kiểm tra nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm;
• Chỉ đạo chuẩn bị hóa chất vật tư, Chất chuẩn, chất đối chiếu liên quan; xây dựng/ thẩm định các tiêu chuẩn và các qui trình liên quan, đảm bảo theo tiêu chuẩn GMP-WHO.
• Phân công công việc và Quản lý nhân sự cấp dưới đảm bảo hiệu quả công viêc theo yêu cầu câp trên.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Tốt nghiệp Đại học ngành Dược, Hóa phân tích hoặc các lĩnh vực khác có liên quan.
- Có kiến thức, kỹ năng và khả năng để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được phân công.
- Có kinh nghiệm làm việc trong phòng Hóa lý của công ty Dược, phòng Lab, trung tâm kiểm nghiệm.
- Các yêu cầu khác:
+ Giao tiếp Anh văn tốt.
+ Sử dụng tốt máy vi tính, tin học văn phòng
THÔNG TIN KHÁC
• Bằng cấp: Đại học
• Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
• Hình thức: Nhân viên chính thức


Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ