Nguyễn Lưu Quân
15:19 09/05/2019
Họ và tên: Nguyễn Lưu Quân, Địa chỉ: Nội Duệ-Tiên Du-Bắc Ninh, Điện thoại: 0397577738, Email: iseeyoukaka@gmail.com
Tên tôi là Nguyễn Lưu Quân
Sinh ngày 18-01-1991
Địa chỉ .Nội Duệ- Tiên Du -Bắc Ninh
Bằng Lái Xe B2 kinh nghiệm 3 năm lái xe cho xếp nước ngoài .nhiệt tunhf trong công việc . Nghiêm túc an toàn giao tiếp tốt . Trung thực trong công việc
Top
Survey
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Advertisment
Khách san Viz Goo Business connection Cây Xanh Phú Lâm
Tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị - Receive and respond Reflect recommendations Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks CERTIFICATE OF CAPACITY OF CONSTRUCTION CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LABOR SAFETY AND HYGIENE TRAINING ACTIVITIES
Rate exchange