Tìm việc quản lý CNC
11:48 18/02/2020
Họ và tên: Trần Văn Nam, Địa chỉ: Đông Mai - Trung Nghĩa - Yên Phong - Bắc Ninh, Điện thoại: 0961349333, Email: tranvannam.hoaphat@gmail.com
Họ và tên : Trần Văn Nam
Ngày sinh : 26/01/1991
Địa chỉ : Đông Mai - Trung Nghĩa - Yên Phong - Bắc Ninh
Sđt: 0961349333
E-mail : tranvannam.hoaphat@gmail.com
Trình độ học vấn : Đại học - ĐH công nghiệp Hà Nội
Chuyên ngành: Cơ điện tử
Kinh nghiệm làm việc : nhân viên chạy máy CNC chuyên gia công khuôn, nhân viên setting hàng Jigs kiêm quản lý giá công hàng loạt.
Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Cây Xanh Phú Lâm Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Khách san Viz Goo
Tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị - Receive and respond Reflect recommendations Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ