Tuyên truyền, đối thoại về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho các doanh nghiệp KCN Bắc Ninh
10:36 29/11/2019
Ngày 21/11/2019, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh phối hợp với Văn phòng Giới sử dụng lao động - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), BHXH tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền, đối thoại chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp

Tham gia hội nghị có hơn 400 người, bao gồm đại diện lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ phụ trách về BHXH, BHYT, BHTN của doanh nghiệp. Tại hội nghị, cán bộ phụ trách BHXH, BHYT, BHTN tại doanh nghiệp được Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn về những nội dung cơ bản, quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời trao đổi, đối thoại, tư vấn thực hiện chính sách BHXH, BHYT đối với đơn vị sử dụng lao động nói chung và công nhân, lao động nói riêng.

Nguyễn Thị Bạch Yến - Chuyên viên phòng Lao động
Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
VNPT Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Cây Xanh Phú Lâm Hỗ trợ thông tin đất-xưởng
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ