Thu ngân sách tháng 10 tăng 5%
09:57 02/11/2020
Theo báo cáo của Cục Thống kê, thu ngân sách của tỉnh trong tháng 10 ước đạt 3.110,3 tỷ đồng, tăng 5% so với tháng trước và tăng 5,5% so cùng tháng năm trước.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Trong đó, thu nội địa đạt 2.589,3 tỷ đồng, tăng 11,7% và tăng 6,7%.

Lũy kế 10 tháng, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 24.958,8 tỷ đồng, đạt 85,1% dự toán và giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn và có mức thu giảm, như: thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương; thu từ các doanh nghiệp FDI; thu thuế ngoài nhà nước; thu thuế thu nhập cá nhân; thu từ hải quan…

Chi ngân sách Nhà nước cơ bản theo tiến độ dự toán, đảm bảo các nhiệm vụ quan trọng phát sinh về phòng chống thiên tai, dịch bệnh, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Tháng 10, tổng chi ngân sách ước đạt 1.808 tỷ đồng, giảm 8,5% so với tháng trước và giảm 4,4% so với cùng tháng năm trước.

Lũy kế 10 tháng, tổng chi ngân sách là 16.333,6 tỷ đồng, trong đó, chi cho đầu tư phát triển là 9.752,4 tỷ đồng, chi thường xuyên là 6.563,9 tỷ đồng.

bacninh.gov.vn
Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Khách san Viz Goo Cây Xanh Phú Lâm
Tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị - Receive and respond Reflect recommendations Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ