Yên Phong thu ngân sách đạt 110% dự toán năm
14:32 13/12/2022
Năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Yên Phong ước đạt gần 2.570 tỷ đồng, đạt 110% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa ước đạt 99%; thu hải quan đạt 116%.

Thu ngân sách từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh vượt dự toán năm

 

Trong thu nội địa, nhiều khoản thu vượt cao so dự toán năm như: Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý vượt 110%; doanh nghiêp ngoài quốc doanh vượt 20%; thuế thu nhập cá nhân vượt 235%; lệ phí trước bạ vượt 19%; phí và lệ phí vượt 79%; thu khác ngân sách, thu phạt vượt 193%… Tuy nhiên, thu tiền sử dụng đất chiếm gần 34,1% tổng thu nội địa mới đạt 65% dự toán tỉnh giao làm ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách chung của huyện.

Cùng thời điểm, tổng chi ngân sách địa phương ước đạt hơn 2.260 tỷ đồng, trong đó chi ngân sách cấp huyện hơn 1.540 tỷ đồng; chi ngân sách cấp xã ước 720 tỷ đồng. Công tác điều hành chi ngân sách bám sát vào dự toán, bảo đảm đúng  nguyên tắc và chế độ; đáp ứng nhiệm vụ chi của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn.

baobacninh.com.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ