Một số chính sách mới của Nhà nước Việt Nam có hiệu lực từ tháng 01 và 02 năm 2021
11:14 22/02/2021

1. Lĩnh vực Đầu tư

- Luật Đầu tư 2020. Ngày hiệu lực: 01/01/2021.

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020. Ngày hiệu lực: 01/01/2021.

- Thông tư 09/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Ngày hiệu lực: 15/01/2021.

- Thông tư 12/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Ngày hiệu lực: 16/02/2021.

2. Lĩnh vực Doanh nghiệp

- Luật Doanh nghiệp 2020. Ngày hiệu lực: 01/01/2021.

- Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT về hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Ngày hiệu lực: 15/01/2021.

- Thông tư 14/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Ngày hiệu lực: 25/02/2021.

3. Lĩnh vực Thương mại

- Thông tư 05/2019/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ ban hành. Ngày hiệu lực: 01/01/2021.

- Thông tư 30/2020/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu về phòng vệ thương mại do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành. Ngày hiệu lực: 11/01/2021.

4. Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

- Thông tư 18/2020/TT-NHNN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành. Ngày hiệu lực: 15/02/2021.

5. Lĩnh vực Thuế - Phí – Lệ Phí

- Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Ngày hiệu lực: 17/01/2021.

7. Lĩnh vực Lao động – Tiền lương

- Bộ luật Lao động 2019. Ngày hiệu lực: 01/01/2021.

- Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu. Ngày hiệu lực: 01/01/2021.

- Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Ngày hiệu lực: 15/01/2021.

- Quyết định 34/2020/QĐ-TTg về Danh mục nghề nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Ngày hiệu lực: 15/01/2021.

- Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Ngày hiệu lực: 01/02/2021.

- Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành. Ngày hiệu lực: 15/02/2021.

- Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Ngày hiệu lực: 15/02/2021.

Tổng hợp từ: https://thuvienphapluat.vn/
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ