công ty THNN Youngbo Vina tuyển dụng
15:28 12/12/2018
Công ty THNN Youngbo Vina ở KCN Quế Võ hiện tại công ty đang cần tuyển những vị trí sau:
Hãy xem trong tệp đính kèm
Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
SSHIP Hon đa Vĩnh Cát Cây Xanh Phú Lâm VNPT Bắc Ninh Hà Nội JSC Cây xanh Phú Lâm FDI CO.,LDT Bê tông Phúc Tiến
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ