Công ty TNHH Maxturn Apparel
13:50 04/11/2019
Công ty TNHH Maxturn Apparel, Địa chỉ: Lô G1B - KCN Quế Võ 1 - Bắc Ninh, Điện thoại: 0338531056, Email: alina.tran@maxturn.com.vb
- Tuyển 01 nhân viên mua bán
- Tuyển 03 nhân viên QA
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học
- Tiếng Anh Giao tiếp
- Không cần kinh nghiệm
CV nộp về email: alina.tran@maxturn.com.vn
hoặc lh: 0338531056 /0945311074
Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Công ty TNHH Ecoba công nghệ môi trường Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty TNHH Ecoba công nghệ môi trường Khách san Viz Goo Cây Xanh Phú Lâm Hỗ trợ thông tin đất-xưởng
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ