Hội nghị sơ kết Công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
15:19 25/07/2019
Chiều ngày 12/7/2019, tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng Bằng Sông Hồng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Với chủ đề thi đua là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá và đồng hành cùng doanh nghiệp năm 2019”, trong 6 tháng đầu năm 2019, phong trào thi đua của Khối được triển khai đồng bộ, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo gắn kết với nhiệm vụ chính trị được giao. Hội đồng thi đua - khen thưởng của các đơn vị trong Khối đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và địa phương, kịp thời xây dựng các nội dung, kế hoạch, chương trình hành động, đề ra các giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực. Kết quả: Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 255 dự án, trong đó có 186 dự án FDI, (Bắc Ninh cấp 44 dự án chiếm 23,7%)... Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng của dự án FDI là 2.935 triệu USD (Bắc Ninh tăng thêm 822 triệu USD chiếm 28%)... Lũy kế đến hết tháng 6/2019, trên địa bàn các KCN, KKT, KCX của 11 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng có 2.722 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 51,39 tỷ USD (tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2018). 80 KCN đi vào hoạt động, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2019 của các doanh nghiệp đạt 954.969 tỷ đồng (Bắc Ninh đạt 525.950 tỷ đồng, chiếm 55,1%); Giá trị xuất khẩu đạt 25.440 triệu USD; Giá trị nhập khẩu đạt 16.390 triệu USD: Nộp ngân sách đạt 19.879 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 1.029.779 lao động...

Trong 6 tháng cuối năm 2019, các đơn vị trong Khối tiếp tục phát động và thực hiện tốt Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019- 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Bám sát chỉ đạo của cấp trên, tiếp tục triển khai các phong trào thi đua, chủ động rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế năm 2019. Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung thi đua thiết thực hơn, phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới, chỉ đạo thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến...;                                 

Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Cây Xanh Phú Lâm Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh VNPT Bắc Ninh Hỗ trợ thông tin đất-xưởng
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ