Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng ước đạt hơn 20,64 tỷ USD
13:41 03/09/2020
Do ảnh hưởng của “đại dịch” COVID-19 trên phạm vi toàn cầu, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất.

Các sản phẩm điện tử vẫn có mức tăng trưởng khá. (ảnh: sản xuất tai nghe điện thoại tại Công ty Goertek vina, KCN Quế Võ).

 

Tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương kịp thời triển khai các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, như: Điều chỉnh giảm lãi suất huy động, lãi suất cho vay theo các quyết định về lãi suất mới của Ngân hàng Nhà nước; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ; chủ động cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn; tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất…giúp các doanh nghiệp vừa duy trì sản xuất, vừa phòng chống dịch hiệu quả.

Tháng 8, hầu hết các sản phẩm công nghiệp trọng điểm đều có mức sản xuất tăng so tháng trước như: Các sản phẩm điện thoại thông minh; đồng hồ thông minh; linh kiện điện thoại... Tính chung 8 tháng, các sản phẩm phù hợp nhu cầu tiêu dùng đều duy trì lượng sản xuất tăng khá. Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng ước đạt hơn  20,64 tỷ USD, tăng 1,1% so cùng kỳ; nhập khẩu 18,68 tỷ USD, tăng 5,6%. Cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 119 dự án FDI, cấp điều chỉnh tăng vốn cho 70 dự án, tổng vốn thu hút FDI  trong 8 tháng đạt hơn 731 triệu USD. Thành lập mới 1.598 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 15.599 tỷ đồng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 10,1% so cùng kỳ; Chỉ số sử dụng lao động tháng 8 tăng 1,1% so tháng trước và tăng 0,2% so cùng tháng năm trước...

baobacninh.com.vn
Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Khách san Viz Goo Công ty TNHH Ecoba công nghệ môi trường Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Cây Xanh Phú Lâm Công ty TNHH Ecoba công nghệ môi trường
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ