Hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp 6 tháng đầu năm 2020
11:27 08/07/2020
Do tình hình dịch Covid-19 kéo dài 4 tháng đầu năm; tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi; kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm lại; cạnh tranh chiến lược và căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn đã ảnh hưởng lớn đến công tác xúc tiến, thu hút đầu tư cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Bắc Ninh.

Sản xuất tại doanh nghiệp khu công nghiệp Bắc Ninh.

Từ 01/01/2020 đến 14/5/2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh cấp mới 49 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đạt 52% so với kế hoạch năm) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 166,77 triệu USD (gồm: 41 dự án FDI, vốn 40,85 triệu USD; 08 dự án trong nước, vốn 596). Cấp 158 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh, trong đó có 34 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư tăng thêm 91,60 triệu USD. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020 là 258,36 triệu USD đạt 26% so với kế hoạch năm 2020. So với cùng kỳ năm 2019 chỉnh đạt 30% (258,36 triệu USD/870,40 triệu USD).

Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khu công nghiệp Bắc Ninh tuy duy trì ổn định, nhưng còn một số chỉ tiêu chưa đạt 50% so kế hoạch tăng trưởng 6 tháng đầu năm cũng như kế hoạch năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm có 30 dự án đi vào hoạt động, nâng tổng số dự án đi vào hoạt động đến nay là 1.100 dự án. So với cùng kỳ năm 2019 thì các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khu công nghiệp đạt trung bình 90% (riêng xuất khẩu chỉ đạt 84%). So với kế hoạch năm 2020 đề ra thì các kết quả đạt trung bình gần 39% (riêng nộp ngân sách chỉ đạt 36%).
Nguyễn Văn Hậu
Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Công ty TNHH Ecoba công nghệ môi trường Khách san Viz Goo Công ty TNHH Ecoba công nghệ môi trường Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Cây Xanh Phú Lâm
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ