Tiếp nhận hơn 1.400 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất
08:46 22/05/2020
Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh, tính đến ngày 19/5/2020, đơn vị đã tiếp nhận 1.433 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Các doanh nghiệp thuộc đối tượng gia hạn nộp giấy đề nghị chậm nhất là ngày 30/7/2020.

Trong đó, số doanh nghiệp, tổ chức đề nghị gia hạn là 1.394; số hộ gia đình, cá nhân kinh doanh đề nghị gia hạn là 39 với tổng số tiền gia hạn là hơn 847,7 tỷ đồng. Cụ thể, tiền thuế giá trị gia tăng hơn 200,4 tỷ đồng; thu nhập doanh nghiệp hơn 625 tỷ đồng; tiền thuê đất hơn 21,2 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng và thu nhập các nhân của hộ, cá nhân kinh doanh hơn 966 triệu đồng.

Để đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế, trong thời gian tới, Cục Thuế tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp biết, chủ động làm thủ tục gia hạn. Người nộp thuế sẽ nộp giấy đề nghị gia hạn thông qua một trong các ứng dụng Thuế điện tử như: Etax, iCanhan, Hỗ trợ kê khai… Trường hợp không thể thực hiện gửi Giấy đề nghị gia hạn theo phương thức điện tử, người nộp thuế lập giấy đề nghị gia hạn gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế theo quy trình tiếp nhận hồ sơ thuế hiện hành.

Đối với các chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp thì gửi Giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7/2020.

bacninh.gov.vn
Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Khách san Viz Goo Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Cây Xanh Phú Lâm
Tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị - Receive and respond Reflect recommendations Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ