4 tháng Bắc Ninh thu hút vốn FDI đạt 352,393 triệu USD
13:49 11/05/2020
Trong tháng 4, Bắc Ninh cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký 42,891 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 7 dự án, với số vốn điều chỉnh tăng là 17,994 triệu USD; 25 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 10,144 triệu USD.

Công ty TNHH AAC Technologies (KCN Quế Võ) sản xuất, cung ứng linh kiện điện tử.

Các dự án FDI chủ yếu đầu tư vào các KCN tập trung, trong tháng Ban Quản lý các KCN tỉnh cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án, với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 41,305 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 6 dự án, với số vốn tăng là 17,894 triệu USD. Thu hồi 3 dự án, với tổng vốn đầu tư là 1,2 triệu USD.

Như vậy, 4 tháng đầu năm toàn tỉnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 352,393 triệu USD. Trong đó, cấp mới cho 73 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 152,678 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 29 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 159,642 triệu USD; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: 149 lượt với giá trị là 40,073 triệu USD. 


baobacninh.com.vn
Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Công ty TNHH Ecoba công nghệ môi trường Khách san Viz Goo Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty TNHH Ecoba công nghệ môi trường Cây Xanh Phú Lâm
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ