Tăng 46% dự án FDI đăng ký cấp mới so với cùng kỳ
08:16 05/05/2020
Thời gian qua, tuy nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh sụt giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh vẫn đạt kết quả khá.

Công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu thu hút vốn FDI.

Tính từ đầu năm đến ngày 20/4, toàn tỉnh đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 73 dự án với tổng vốn đầu tư 152,7 triệu USD; so với cùng kỳ năm trước, tăng 46% về số dự án, nhưng số vốn chỉ bằng 31,7%.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.566 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép đầu tư (còn hiệu lực), tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh là 19.200,8 triệu USD. Trong đó, có 1.309 dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, với tổng vốn đăng ký là 18.366,3 triệu USD.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, đầu tư hạ tầng hiện đại tạo nền tảng để thu hút FDI thế hệ mới. Trong đó, chú trọng đổi mới thu hút đầu tư theo tiêu chí 2 ít 3 cao (sử dụng ít đất, ít lao động; suất vốn đầu tư cao, đóng góp ngân sách cao và hàm lượng công nghệ cao) nhằm khai thác lợi thế, thu hút các dự án phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để đạt mục tiêu chương trình đề ra, bên cạnh các giải pháp tập trung đầu tư, cải thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, thu hút hiệu quả vốn đầu tư trong nước và nước ngoài.

bacninh.gov.vn
Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Khách san Viz Goo Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Cây Xanh Phú Lâm
Tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị - Receive and respond Reflect recommendations Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ